ส่งจังหวะสนุก ปลุกคนไทยสุขภาพดี

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


ส่งจังหวะสนุก ปลุกคนไทยสุขภาพดี  thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส.ส่งจังหวะสนุกปลุกคนไทยสุขภาพดี แจกฟรีวีดิทัศน์สอนเต้น'จังหวะไทย จังหวะหัวใจ' ผนึกภาคี ตอกย้ำนโยบายส่งเสริมสุขภาพ 20 ปี


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ในปี 2564 สสส. จะมีอายุครบรอบ 20 ปี ในการดำเนินงานด้านการรณรงค์สร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคผ่านกิจกรรมต่างๆ การสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านนโยบาย สิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน จนสามารถผลักดันปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมคนไทยให้หันมาสนใจการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น  จนส่งผลให้เกิดนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561- 2573) ขึ้นในระดับชาติ และล่าสุดสสส.ได้รับรางวัล Nelson MandelaAward for Health Promotion ในการเป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมอบเป็นครั้งที่ 2 ของโลก จากองค์การอนามัยโลก


ทั้งนี้ในปี 2564 สสส. จะมีการแนะนำประชาชนเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายด้วยวีดิทัศน์ชุดความรู้ จังหวะไทย จังหวะหัวใจ ซึ่งเป็นวีดิทัศน์สอนการมีกิจกรรมทางกายด้วยเพลงไทยประกอบท่าเต้น ซึ่งสนุกสนานและได้สุขภาพดีโดย สสส.เห็นถึงคุณค่าความเป็นไทย “จังหวะไทย จังหวะหัวใจ” ที่มีทั้งทำนองเนื้อร้อง และท่าเต้นที่ง่าย ทำให้คนรู้สึกสนุกที่จะออกมาเต้นเพื่อสุขภาพดี โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่หลายคนยัง Work form Home


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รักษาการผู้อำนวยการ สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า วีดิทัศน์สอนเต้นจังหวะไทยจังหวะหัวใจ ถูกออกแบบมาจากวิถีชีวิตคนไทยทุกกลุ่ม ภายใต้งานวิจัยด้านสุขภาพของภาคีเครือข่ายสสส. เพื่อชวนคนทุกเพศทุกวัยให้ออกมาเต้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพ เป็นการเพิ่มทางเลือกของการมีกิจกรรมทางกาย เพราะเป็นการผสานแนวคิดทั้งวิทยาศาสตร์การกีฬาและศิลปะ ด้วยการออกแบบเพลงให้มีจังหวะความเร็วที่เหมาะสม ใช้เสียงกระตุ้นให้ผู้ฟังรู้สึกอยากขยับร่างกายไปตามจังหวะเพลงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเต้นตามวีดิทัศน์จนจบเท่ากับการมีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลาง


ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO)บทเพลง “จังหวะไทย จังหวะหัวใจ” ได้รับการประพันธ์ขึ้นมาใหม่โดยผสมผสานทำนองเพลงไทยโบราณ เต้ยโขง ที่หลายคนคุ้นเคย กับทำนองเพลงสมัยใหม่ รวมทั้งแต่งเนื้อร้อง การออกแบบท่าเต้น และถ่ายทอดเป็นวีดิทัศน์โดยผู้กำกับภาพยนตร์และโฆษณาชื่อดัง ทำให้คนไม่เคยเต้นสามารถเต้นตามได้


ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวว่า พฤติกรรมการขาดการออกกำลังกาย และการเนือยนิ่งโดยเฉพาะช่วงที่ต้องทำงานที่บ้าน ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก เพราะเป็นสาเหตุหลักของอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจ การเสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูง มะเร็งเฉพาะจุด เบาหวานประเภท 2 สุขภาพจิต (อาการวิตกกังวลและหดหู่ที่ลดลง) สุขภาพและการนอนหลับ


ดังนั้น การเต้นตามวีดิทัศน์จังหวะไทย จังหวะหัวใจ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง ซึ่งควรทำเป็นประจำอย่างน้อย 150-300 นาทีต่อสัปดาห์ ตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก เพื่อให้ผลดี ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งยังมีความสนุกกับจังหวะเพลง โดยผู้ที่ต้องการวีดิทัศน์ หรือเพลงไปเต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงกรอกแบบฟอร์มขอรับได้ที่ https://forms.gle/M4f6SMNDt64oNhB28 หรือรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=CwgnFsErhY8&t=21s

Shares:
QR Code :
QR Code