‘สูบบุหรี่’ เพิ่มอัตราการเสียชีวิตทุกโรค

ที่มา : MGR Online


‘สูบบุหรี่’ เพิ่มอัตราการเสียชีวิตทุกโรค thaihealth

แฟ้มภาพ


รายงานจากวารสารทางการแพทย์สหรัฐฯ ชี้ สูบบุหรี่น้อยกว่า 1 มวน หรือ 1 – 10 มวนต่อวัน เพิ่มอัตราการตายทุกโรค แต่ยิ่งหยุดสูบตั้งแต่อายุน้อยยิ่งเพิ่มโอกาสรอดชีวิต แนะรีบหยุดสูบ


ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ในวารสารทางการแพทย์ของแพทยสมาคมสหรัฐอเมริกา (JAMA) ฉบับเดือนธันวาคม มีการรายงานผลการวิเคราะห์การสำรวจของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่า จากการติดตามผู้ใหญ่เกือบสามแสนคน ถึงความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่น้อยๆ คือ สูบวันละน้อยกว่าหนึ่งมวน หรือระหว่างหนึ่งถึงสิบมวนต่อวัน กับการเจ็บป่วยและเสียชีวิต พบว่า คนที่สูบบุหรี่น้อยๆ มีอัตราการเสียชีวิตจากทุกโรค รวมทั้งมะเร็งปอด และโรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย โดยอัตราการเสียชีวิต หรือเกิดโรคเพิ่มขึ้นตามจำนวนมวนบุหรี่ที่สูบต่อวันที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายงานยังพบว่า ผู้สูบบุหรี่น้อยๆ ที่หยุดสูบได้ อัตราการเสียชีวิตลดลงในคนที่หยุดสูบเมื่ออายุน้อย โดยยิ่งหยุดสูบเมื่ออายุน้อย อัตราการเกิดโรคและเสียชีวิตก็ยิ่งลดลง


ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า มีผู้สูบบุหรี่ไทยจำนวนมากที่คิดว่าการสูบบุหรี่น้อยๆ ไม่เป็นอันตราย และไม่คิดที่จะเลิกสูบ การสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 พบว่า มีผู้สูบบุหรี่ไทยที่สูบเป็นครั้งคราว 1.4 ล้านคน ขณะที่การสำรวจ เมื่อ พ.ศ. 2554 พบว่า ร้อยละ 21.4 ของผู้สูบบุหรี่ 13 ล้านคน หรือประมาณสองล้านเจ็ดแสนคนที่สูบน้อยกว่าวันละ 5 มวน รายงานนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่สูบบุหรี่น้อยๆ ก็ต้องเลิกสูบ เพื่อลดโอกาสเป็นโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่และเสียชีวิตก่อนเวลา ซึ่งคนที่สูบบุหรี่น้อยๆ เป็นคนที่ติดบุหรี่ไม่มาก การเลิกสูบจะง่าย ไม่ทุกข์ทรมาน และส่วนใหญ่จะเลิกได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปหาแพทย์หรืออาศัยยาช่วยแต่อย่างใด

Shares:
QR Code :
QR Code