สูบบุหรี่เป็นของต้องห้าม คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ที่มา : แผ่นพับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


สูบบุหรี่เป็นของต้องห้าม คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง thaihealth


แฟ้มภาพ

 


เมื่อคุณเป็นความดันโลหิตสูง เป้าหมายสูงสุด คือ การปฏิบัติตัวและการกินยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อคุมความดันให้ใกล้ระดับปกติมากที่สุด เพื่อชะลอการแข็งตัวและการเสื่อมของหลอดเลือดที่เลี้ยงอวัยวะสำคัญๆ ซึ่งจะป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน ได้แก่ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจวาย หัวใจโต และหัวใจล้มเหลว โรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตก ( ทำให้เกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาต ) โรคไตวาย


ถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงและสูบบุหรี่ผลเสียที่จะเกิดจากสารพิษต่างๆในควันบุหรี่จะทำให้….


– ความดันโลหิตสูงขึ้น 5 – 10 มิลลิเมตรปรอท


– เลือดมีความเข้มข้น มีความหนืดมากขึ้น


– ชีพจรลงเท้า


– ออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจลดลง


– เกล็ดเลือดเกาะตัวกันง่ายขึ้น


– เกิดการอักเสบของผนังเส้นเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตัวเร็วขึ้น


– ไขมันในเลือดชนิดไม่ดี (LDL) เพิ่มขึ้น


– ไขมันในเลือดชนิดดี (HDL) ลดลง


ถ้าคุณเลิกบุหรี่


– การคุมความดันจะทำได้ง่ายขึ้น


– แพทย์จะสามารถลดยาลดความดันลง


– ระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL) จะลดลง


– ระดับไขมันชนิดดี (HDL) จะเพิ่มขึ้น


– หลอดเลือดของคุณจะเสื่อมช้าลง


– ลดโอกาสเกิดโรคอัมพฤกษ์ – อัมพาต


– ลดโอกาสเกิดโรคหัวใจวายลงครึ่งหนึ่งภายใน 1 ปี


– ลดโอกาสไตวาย


– ลดโอกาสสมรรถภาพทางเพศเสื่อม

Shares:
QR Code :
QR Code