สูงวัย ไม่เนือยนิ่ง

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับ สร้างสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 211 พฤษภาคม 2562


สูงวัย ไม่เนือยนิ่ง thaihealth


แฟ้มภาพ


ภาวะเนือยนิ่งสร้างผลเสียทางสุขภาพไม่ว่าจะในวัยใด  โดยเฉพาะผู้สูงวัย  พฤติกรรมเนือยนิ่ง  นั่งๆ นอนๆ หน้าทีวี ยังอาจส่งผลให้เจ็บป่วยได้มากขึ้น  ผู้สูงวัยสามารถมีกิจกรรมทางกายด้วยวิธีต่างๆ


1.งานบ้าน  ถือเป็นกิจกรรมยามว่างที่ได้ออกแรงเบาๆ อาทิ กวาดใบไม้  รดน้ำต้นไม้ ปัดกวาดบ้าน  หลีกเลี่ยง  การทำงานบ้านในจุดเสี่ยง เช่น ที่ลื่น ที่สูงชัน


2.เดินทาง ไม่ว่าจะการเดินออกไปพบปะเพื่อนบ้าน  ร่วมกิจกรรมของชุมชน  ชมรมผู้สูงอายุ นอกจากได้ออกกำลังกาย ยังได้สังคม  หรือจะเดินไปจ่ายตลาด  ปั่นจักรยานในสถานที่ปลอดภัย


3.ทำงานอดิเรก  ถือเป็นการผ่อนคลายความเครียด   ได้ออกกำลังกายสมอง  ไม่ให้เป็นโรคความจำเสื่อม  ไม่ว่าจะเป็นร้องเพลง เต้นรำ วาดภาพ ปลูกต้นไม้


4.ออกกำลังกาย เน้นความสม่ำเสมอ แต่ไม่หนักเกินไป ออกในสถานที่ปลอดภัย  อาทิ ลีลาศ รำไทเก๊ก รำไม้พลอง  ถือเป็นการยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายแบบเบาๆ

Shares:
QR Code :
QR Code