สูงวัย ออกกำลังกายแค่ไหนถึงเหมาะสม

ที่มา : โรงเรียนผู้สูงอายุ ชุดความรู้ การพัฒนาเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย


สูงวัย ออกกำลังกายแค่ไหนถึงเหมาะสม thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้สูงอายุควรเคลื่อนไหว ออกแรง หรือออกกำลังระดับปานกลางที่ทำให้หายใจแรงขึ้น แต่ไม่จำเป็นถึงขั้นหายใจหอบ โดยสะสมให้ได้อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน อาจเป็นการออกกำลังกายรวดเดียว 30 นาที หรือแบ่งเป็นช่วง ช่วงละ 10 – 15 นาที ซึ่งถ้าเป็นออกกำลังกายเบา เช่น เดินเล่น รำมวยจีน ควรทำอย่างน้อยวันละ 45 – 60 นาที โดยมีข้อแนะนำดังนี้


1.ผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน ให้เริ่มจากการออกกำลังกายเบา ๆ ค่อย ๆ เพิ่มความหนักของการออกกำลังกายอย่างช้า ๆ


2.ควรมีระยะอุ่นเครื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของระบบข้อต่อ และกล้ามเนื้อ


3.ระยะผ่อนคลายเป็นช่วงที่ระบบต่าง ๆ ในร่างกายคืนสภาวะปกติ


4.ไม่อาบน้ำทันทีหลังการออกกำลังกาย


5.เลือกชนิดการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้นั้น


เมื่อผู้สูงอายุเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดออกกำลังกายทันที ดังนี้


 • หัวใจเต้นผิดปกติ
 • หัวใจเต้นเร็ว ไม่สม่ำเสมอ
 • เจ็บที่บริเวณหัวใจ
 • ปวดแน่นบริเวณลิ้นปี่
 • หายใจไม่เต็มอิ่ม
 • รู้สึกเหนื่อย
 • รู้สึกวิงเวียน
 • เวียนหัว
 • ควบคุมลำตัวหรือแขนขาไม่ได้
 • เหงื่อออกมาก
 • ตัวเย็น
 • มีอาการอ่อนแรงหรือเป็นอัมพาตบริเวณแขนขาอย่างกะทันหัน
 • ตามัว
 • มีอาการพูดไม่ชัดหรือพูดตะกุกตะกัก
 • หัวใจเต้นแรงแม้จะหยุดพักประมาณ 10 วินาทีแล้วก็ตาม


หากมีอาการใดอาการหนึ่งให้หยุดออกกำลังกายทันทีแล้วรีบไปพบแพทย์ โดยสามารถขอคำปรึกษาเพื่อดูแลสุขภาพได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน 

Shares:
QR Code :
QR Code