สูงวัยไทยป่วย ‘ความดันโลหิตสูง’ มากสุด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


สูงวัยป่วยความดันโลหิตสูงมากสุด thaihealth

แฟ้มภาพ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเผยผลสำรวจผู้สูงอายุไทย 10 ล้านคน ป่วยเป็นโรคคนแก่-ความดันโลหิตสูงมากสุด


นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า ได้ให้กองสุขศึกษา ดำเนินการเผยแพร่ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพ ป้องกันการป่วยเป็นโรคเรื้อรังในช่วงวัยสูงอายุ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี 2557 ไทยมีผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 15 ของประชากรที่มีทั้งหมด 65 ล้านกว่าคน เรื่องที่น่ากังวลก็คือมีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 3.3 หรือประมาณ 3 แสนกว่าคน เท่านั้น ที่บอกว่าสุขภาพตัวเองยังดีมาก ขณะเดียวกัน มีผู้สูงอายุอีกร้อยละ 16 หรือ 1.6 ล้านกว่าคน ที่บอกว่าสุขภาพตัวเองอยู่ในขั้นไม่ดีถึงไม่ดีมากๆ ซึ่งผลสำรวจของกรมอนามัยล่าสุดในปี 2556 พบปัญหาสุขภาพที่ผู้สูงอายุป่วยมากที่สุด อันดับ 1.โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 41 อันดับ 2. เบาหวานร้อยละ18 โดยมีผู้ที่เป็นทั้ง 2 โรคร้อยละ 13 อันดับ 3.โรคเข่าเสื่อมร้อยละ 9


การป่วยโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ สะท้อนให้เห็นว่าเป็นผลมาจากการละเลยดูแลสุขภาพตั้งแต่อยู่ในวัยแรงงาน คือ อายุ 15-59 ปี ปัญหาจึงสะสมมาเรื่อย ๆ จนมาปรากฏชัดเจนเมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้นจึงขอแนะนำให้วัยแรงงานสร้างพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง ไม่ใช้ชีวิตตามใจตัวเอง เพื่อเตรียมพร้อมตนเองในการเข้าสู่การสูงวัย ให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคเรื้อรังประจำตัว ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างไม่ห่อเหี่ยว หากปฏิบัติจนติดเป็นนิสัยได้จะดีมาก และการมีพฤติกรรมสุขภาพดี จะสามารถช่วยชะลอวัย ใบหน้าอ่อนกว่าวัย ไม่ต้องพึ่งพาศัลยกรรมช่วยลบริ้วรอยด้วย


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code