สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ด้วย 5 อ.

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ด้วย 5 อ. thaihealth


สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ด้วยปฏิบัติการ 5 อ.


ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย มีการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ด้วยปฏิบัติการ 5 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อาชีพ ออม อาสา


อาหาร ส่งเสริมให้ลุงๆ ป้าๆ ได้รู้จักความหมายของอาหารปลอดภัย หันมาทำอาหารทานเอง เลิกซื้อข้าวถุง ละเว้นของทอด เลือกทานผักผลไม้ ลด ละ เลิกใช้สารเคมี ได้ผักผลไม้อินทรีย์ สด ใหม่ ปลอดภัย หายห่วง


ออกกำลังกาย จัดให้มีการออกกำลังกายตามความสามาร


อาชีพ มีอาชีพของชุมชนที่ผู้สูงวัยเข้าร่วมโดยทั้งแกร่งและเก่ง งานฝีมือปราณีต ใครถนัดอะไรก็ประกอบอาชีพนั้น


ออม เมื่อมีรายได้จะแบ่งส่วนหนึ่งไว้ออม และในแต่ละสัปดาห์ร่วมกันออมเข้ากองทุนอาสาทำความดู เพื่อปันน้ำใจให้กับสมาชิกที่สูญเสียคนในครอบครัว


และ อ. สุดท้าย อาสา ผู้สูงวัยมีเวลาและมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อ จึงมีการเปลี่ยนพลังสูงวัยให้กลายเป็นพลังจิตอาสา


นั่นทำให้ สูงวัยเป็นพลังของชุมชน เพราะมีคุณค่า มีภูมิปัญญา มีพลังสร้างสรรค์ และช่วยสร้างความงอกงามให้สังคม

Shares:
QR Code :
QR Code