“สูงวัยสร้างเมือง” เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

featured

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดกิจกรรมปฏิบัติขับเคลื่อน “สูงวัยสร้างเมือง” เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยนายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กล่าวนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) กว่า 65 แห่ง ประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยร่วมรณรงค์ “สูงวัยสร้างเมือง ด้วยปฏิบัติการ 5 อ.” ให้เกิดพื้นที่ต้นแบบที่เป็นรูปธรรม และรณรงค์เปลี่ยนมุมมอง การรับรู้ของสังคมและชุมชนท้องถิ่นจาก “ภาระ” เป็น “พลัง” เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศ หรือ “สูงวัยสร้างเมือง”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/TqlHtq

Shares:
QR Code :
QR Code