สุโขทัยประชุมเตรียมพร้อม จัดใหญ่ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ 54

สุโขทัยประชุมเตรียมพร้อม จัดใหญ่ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ 54

สุโขทัย ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2554 ปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2554 กิจกรรมต่างๆ ล้วนแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่งดงามของสุโขทัย

นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ วันที่ 7 มิ.ย.54 นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดงาน

ซึ่งปีนี้ มติที่ประชุมกำหนดให้มีการจัดงานระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2554 รวม 3 วัน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งปีนี้นับเป็นการจัดงานปีที่ 35 รูปแบบการจัดงานจะเป็นในลักษณะโบราณประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองสุโขทัย บรรยากาศเน้นวิจิตรบรรจง

กิจกรรมในงานเป็นกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของคนสุโขทัยที่ได้กล่าวขานไว้ใน ศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 18-23 อาทิ กิจกรรมรับอรุณแห่งความสุข กิจกรรมอาบน้ำเพ็งในวันสิ้นวสันตฤดู ตำนานขบวนเรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พิธีเผาเทียน การแสดงโขน ดนตรีไทย ข้าวขวัญวันเล่นไฟ การแสดงแสง-เสียง ที่จะได้เห็นความรุ่งเรืองของเมืองสุโขทัย อันเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย

สุโขทัยประชุมเตรียมพร้อม จัดใหญ่ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ 54

และการเล่นไฟที่สวยงามตระการตาในแต่ละคืน การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชักโคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ ประกวดนางนพมาศ และศิลปะการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง มวยคาดเชือก การแข่งขันหมากรุกไทย เป็นต้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมล้วนแสดงออกถึงความเป็นสุโขทัย อย่างแท้จริง
 
งานลอยกระทงในปีนี้ จะยังคงเน้นให้เป็นงานลอยกระทงสุโขทัย ไร้แอลกอฮอล์ ที่ภายในบริเวณงานจะห้ามจำหน่าย หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกคน

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

Shares:
QR Code :
QR Code