สุรินทร์ เปิดโรงพักสีขาว งดเหล้าเข้าพรรษา

เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการสู่โรงพักสีขาว งดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากโครงการเพิ่มและฟื้นฟูประสิทธิภาพกำลังพลข้าราชการตำรวจ โดยลดพฤติกรรมการบริโภคสุราลง ส่งผลให้มีตำรวจ 52 นาย พร้อมใจอาสาเป็นต้นแบบเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษานี้

พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว

พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จากการที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้ทำโครงการเพิ่มและฟื้นฟูประสิทธิภาพกำลังพลข้าราชการตำรวจ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสุรา ไปในทางที่ดีขึ้น และเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งข้าราชการตำรวจ 52 นาย ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว พร้อมใจที่จะเป็นตำรวจต้นแบบเลิกเหล้า และจะชวนเพื่อนตำรวจเลิกเหล้า ในช่วงเข้าพรรษานี้ด้วย

สุรินทร์ เปิดโรงพักสีขาว งดเหล้าเข้าพรรษา

โดยถือเป็นนโยบายร่วมกันว่า บุคลากรในสถานีตำรวจ 33 แห่ง ทั้งจังหวัด จะดำเนินการเพื่อมุ่งสู่โรงพักสีขาว งดเหล้าเข้าพรรษา งดได้เลิกเลย เพื่อเป็นของขวัญแก่ประชาชน ให้สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง ซึ่งในวันนี้จะส่งผู้แทนตำรวจเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ งดเหล้าเข้าพรรษา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมกันที่ หน้าศาลากลางจังหวัด

ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

Shares:
QR Code :
QR Code