สุรินทร์ร่วมเดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะบูชา

พุทธศาสนิกชนเมืองช้างร่วมเดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะบูชาถือศีล5ลดละอบายมุขวันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย2558 และผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจพ่อค้าและประชาชนทำบุญตักบาต


สุรินทร์ร่วมเดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะบูชา thaihealth


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ นายธัชชัย ศรีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะบูชา ถือศีล 5 ลด ละอบายมุข วันนักวิ่ง เพื่อสุขภาพไทย 2558 โดยมีนายพงษ์พันธ์ นิยมตรง ประธานชมรมกรีฑาผู้สูงอายุสุรินทร์ ในนามคณะกรรมการจัดงาน ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัด งานเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขะบูชา ถือศีล 5 ลด ละ อบายมุข ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่14 โดยการริเริ่มของสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ภายใต้การสนับสนุนของสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อเป็นพุทธบูชา ถวายแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันพระพุทธเจ้า และรณงค์ให้ประชาชนมีกิจกรรมที่เหมาะสมและออกกำลังกาย กิจกรรมในงานนี้ประกอบด้วยการรับศีล การฟังธรรม การทำบุญ การเวียนเทียนและการเดิน-วิ่ง สมาธิ


สุรินทร์ร่วมเดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะบูชา thaihealthสุรินทร์ร่วมเดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะบูชา thaihealth


หลังจากนั้น นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประกอบกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น15ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น15ค่ำ กลางเดือน7หรือราวเดือนมิถุนายน วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด3เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน6แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์3ประการ ได้แก่ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)


สำหรับกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา ได้แก่ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวรจัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหารที่วัด และปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ำ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาตามโรงเรียน หรือสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อให้ความรู้ และเป็นการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน วัดและสถานที่ราชการ และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ