สุราษฏร์ธานีขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

สุราษฏร์ธานีคึกคัก พร้อมเดินหน้าจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ ยก "หลักสูตรพุทธทาสศึกษา" รำลึก 100 ปีชาตกาล สืบสานปณิธานพุทธทาส


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)และจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับ หน่วยงานในจังหวัด ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษา การศึกษาเดินหน้าปฏิรูปการเรียนรู้ สืบสานปณิธานพุทธทาส thaihealthพิเศษ สาธารณสุข หอการค้าจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัด จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ โดยมีนายธีระวัฒน์ รัตนกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.สุราษฎร์ธานี และทีมงาน เป็นเลขาช่วยประสานงานหลักเพื่อระดมความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานจากทุก หน่วยงานแบบไร้สังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ทั้งนี้ในช่วงบ่าย ได้มีการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สวนโมกพลาราม เพื่อเยี่ยมชมการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ในการสร้างและพัฒนาสร้างหลักสูตรท้องถิ่น ด้วย"หลักสูตรพุทธทาสศึกษา" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมขับเคลื่อนในจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดสุราษฏร์ธานี


นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวลสัญจรครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ทีมวีดิทัศน์จากสสค.จึงถือโอกาสลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยได้รับความร่วมมือให้สัมภาษณ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้สุราษฏร์ธานีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดการถ่ายทำ


 


 


ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ