สุพรรณบุรี แนะ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


สุพรรณบุรี แนะ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค  thaihealth


แฟ้มภาพ


ในช่วงนี้ คาดว่าจะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และไข้ปวดข้อยุงลาย เพิ่มขึ้น เนื่องจากยังคงเป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตกต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคของไทย ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรค


          นายแพทย์สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ คาดว่าจะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และไข้ปวดข้อยุงลาย เพิ่มขึ้น เนื่องจากยังคงเป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตกต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคของไทย ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคดังกล่าว จึงขอแนะนำให้ประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้นใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง คว่ำภาชนะใส่น้ำและเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ 2.เก็บขยะ และเศษภาชนะต่าง ๆ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3. เก็บน้ำในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ทั้งนี้จะสามารถป้องกันได้ถึง 3 โรค คือ ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า


          ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค พบว่า ในปี 2561 ปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 66,372 ราย เสียชีวิตแล้ว 84 ราย ข้อมูล 4 สัปดาห์ล่าสุด จังหวัดสุพรรณบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 148 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุดในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี 74 ราย รองลงมาคือ อ.สองพี่น้อง 26 ราย และ อ.บางปลาม้า 22 ราย มีสถานะพื้นที่โดยรวม เป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ หากพบว่ามีอาการป่วยด้วยไข้สูงเฉียบพลัน ผื่นขึ้นตามร่างกาย ตาแดง  ให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code