สุขสร้างได้ สร้างง่าย ๆ ทุกครอบครัว

เริ่มต้นจากสังคมเล็กๆ

 สุขสร้างได้ สร้างง่าย ๆ ทุกครอบครัว

          ทุกคนบนโลกนี้ต้องการความสุข แต่ที่มาของความสุขมีหลากหลาย บางคนต้องการเงินทอง บางคนต้องการสวยหล่อ บางคนต้องการมีสุขภาพดี ในทางกลับกันบางคนไม่ได้มีความสุขตามนั้นคิดว่านี่คือความทุกข์ แต่แท้จริงแล้วความสุขคือเรื่องใกล้ตัว ที่ทุกคนสร้างได้ โดยเริ่มต้นจาก สังคมเล็ก ๆ ภายในบ้านอย่างครอบครัว

 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดโครงการ สุขสร้างได้ สร้างง่าย ๆ ทุกครอบครัว เพื่อมุ่งส่งเสริมและรณรงค์ให้ทุกคนในครอบครัวมีวิธีการสร้างความสุขในแบบง่าย ๆ ที่เรียกว่า 3 สุข ร่วมกันได้แก่ นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานแผนงานออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การแบ่งภาคสุขแบ่งง่าย ๆ เป็น 3 อย่างได้แก่ สุขภาพกาย เมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยการออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสร้างภูมิต้านทานป้องกันโรคภัยทุกชนิด เมื่อร่างกายแข็งแรงมีผลต่อจิตใจต่อไป

 

          สุขภาพใจแสวงหาแนวทางทำให้ชีวิตมีความสุข ความพอใจ ความสมหวัง ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่น การฝึกฝนสมาธิ ทำบุญทำทาน ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ฯลฯ ซึ่งจะทำให้จิตใจของเราเกิดความสุขตามมาในที่สุด

 

          สุขสร้างสรรค์ คือความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข ด้วยการรู้จักแบ่งปัน ทั้งเป็นผู้ให้และ   ผู้รับช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ จะช่วยยกระดับสังคมที่อยู่ให้ดีขึ้น และมีความสุขร่วมกันปัจจุบันต้องยอมรับว่า สถาบันครอบครัวในสังคมไทยเป็นครอบครัวเดี่ยวเสียส่วนใหญ่ อีก ทั้งเวลาที่อยู่ร่วมกันมีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งสังคมไทยยังไม่มีการรณรงค์หรือมีพื้นที่ให้ครอบครัว ขณะที่ในต่างประเทศมีวันอาทิตย์ที่มีวันครอบครัวพ่อแม่ลูกจะมาทำกิจกรรม เล่นกีฬาร่วมกัน การจัดงานครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของครอบครัวที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสุขรูปแบบต่าง ๆ

 

          กิจรรม สุขสร้างได้ สร้างง่าย ๆ ทุกครอบครัว จัดขึ้น 3 ครั้ง ครั้งแรก เปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ สวนลุมพินี ในครั้งต่อไปวันที่ 15 พ.ย. ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จ.อุดรธานี และวันที่  22 พ.ย. 52 ณ สวนสาธารณะสวนบวกหาด จ.เชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมเพื่อสร้างสุข กาย ใจ และสุขสร้างสรรค์มากมายได้แก่ซุ้มสันทนาการ และงานอดิเรก เช่นซุ้มเล่านิทานมือ, ซุ้มดนตรีเปิดหมวก ซุ้มทำงานฝีมือ ซุ้มหนังสือทำมือซุ้มทาสีปูนพลาสเตอร์

 

          ซุ้มร่วมทำผ้าปิดปากและลวดลาย พบกับเจ้าหน้าที่สอนทำผ้าปิดปาก และร่วมสร้างสรรค์ลวดลายต่าง ๆ ซุ้มรับการบริจาค และซ่อมแซมหนังสือ เพื่อนำไป มอบให้แก่บ้านราชวิถี บ้านครูน้อย   และซุ้มโอ๊ย ! สงสัยจัง เปิดค่าย ครอบครัว ไทย หัวใจ รีไซเคิล สร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ในครอบ  ครัว ด้วยการประดิษฐ์สิ่งของจากอุปกรณ์เหลือใช้โดยมี แมสคอสพี้โป้ ก้วยก้วย จิ๊บจิ๊บ จาก โอ๊ย ! สงสัยจังร่วมกิจกรรมด้วย การประกวดเต้นคัฟเวอร์แดนซ์ โชว์จาก เดอะเทรนเนอร์

 

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพป้องกันโรคหวัด 2009 พร้อมตรวจสุขภาพฟรี ตลอดทั้งวัน

 

          ใครอยากเดินทางหาความสุข ง่าย ๆ ใกล้ตัวลองไปชมงานนี้ดู.

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

Update:16-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code