สุขภาวะที่ดี ชีวีสดใส ด้วยกลวิธี 6 ดี

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 


สุขภาวะที่ดี ชีวีสดใส ด้วยกลวิธี 6 ดี thaihealth


วัดพระนอนจักรสีห์ ฯร่วมกับ สสส.นำร่องจัดกิจกรรม "สุขภาวะที่ดี ชีวีสดใส ด้วยกลวิธี 6 ดี"


ดร.สรรเสริญ สุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคกลาง โครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน สสส. พร้อมด้วย พระครูสิริปริยัติคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหารและอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดสิงห์บุรี และคณะสื่อมวลชน ถ่ายภาพร่วมกัน ในโอกาสเรียนรู้พื้นที่นำร่องกิจกรรม "สุขภาวะแก่สามเณรภายในวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"  ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

Shares:
QR Code :
QR Code