สื่อเพื่อเด็กเกิดยากใต้ระบบทุนนิยม

สื่อเพื่อเด็กเกิดยากใต้ระบบทุนนิยม

 

          นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพูดคุยในรายการ”แบ่งฝันบันรัก” ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ในโอกาสวันโทรทัศน์และวิทยุเพื่อเด็ก คืนพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก จัดโดยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ และแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาชน (สสย.) ภายใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อกระตุ้นความตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดพื้นที่สื่อที่มีประโยชน์ให้กับเด็กและเยาวชน

 

          ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานของจิตใจที่บริสุทธิ์และดีงาม การส่งเสริมให้คุณสมบัตินี้ติดตัวเด็กไปจนถึงการเป็นผู้ใหญ่ จึงเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญ ซึ่งนอกจากพ่อแม่แล้ว สื่อต่างๆ มีความสำคัญในการกล่อมเกลา และสร้างความรู้ต่อสังคมในการแนะนำให้เด็ก เยาวชน รับข้อมูลจากสื่อที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ดี รัฐบาลจะพยายามให้เกิดสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น แต่ยอมรับว่ามีอุปสรรคในเรื่องการดำเนินการภายใต้ระบบทุนนิยม ที่อิงกับเรื่องของรายได้ แต่ถือเป็นเรื่องดี ที่ในปัจจุบันมีองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญ ร่วมมือกับรัฐบาลผลักดันในเรื่องดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

 

          ด้านนางเตือนใจ สินธุวณิก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กล่าวว่า ในฐานะที่ สวท.เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ จึงได้สนับสนุนและเน้นให้พื้นที่กับรายการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาทำหน้าที่ถ่ายทอดสิ่งที่ดี และสร้างสรรค์สู่เยาวชนด้วยกัน เช่น รายการแบ่งฝันบันรัก เพื่อให้เกิดการนำเสนอสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

 

 

Update:04-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code