สื่อเด็กอีสานวางแผนปี 54 ตั้งเป้า เด็กอีสานต้องรู้เท่าทันสื่อ

สื่อเด็กอีสานวางแผนปี 54 ตั้งเป้า เด็กอีสานต้องรู้เท่าทันสื่อ

10 สิงหาคม 2554 ไอศยารีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี : ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน(ศสอ.) สนับสนุนโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.)และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาตัวชี้วัดร่วมกับโครงการเครือข่ายเพื่อตั้งเป้าและกำหนดทิศทางในการทำงานช่วงปี 2554 นี้ โดยเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อให้เด็กและเยาวชนในทุกโครงการ ซึ่งทุกกลุ่มขานรับและพร้อมเดินหน้าอย่างเร่งด่วน

อ.สุรสม กฤษณะจูฑะ อ.สุรสม กฤษณะจูฑะ ฝ่ายประเมินผลภายใน ศสอ. และเป็นผู้ดำเนินกระบวนการครั้งนี้ กล่าวภายหลังจากที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับ ศสอ.ว่า เมื่อปีที่แล้วประเด็นการทำงานของ ศสอ.เน้นไปที่เรื่องท้องไม่พร้อม แต่ปีนี้ ได้ได้เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งทุกโครงการของ ศสอ.จะต้องเพิ่มมิติการรู้เท่าทันสื่อเข้าไปในกิจกรรมด้วยและต้องเหมาะสมกับบริบทเดิมที่เป็นอยู่ ทั้งมิติของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายคือเด็กเยาวชน นักศึกษา ประชาชน และอีกมิติคือการส่งเสริมและผลักดันสื่อมวลชนทุกแขนงให้ผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกำหนดทิศทางการทำงานของโครงการต่างๆ รวมทั้ง ศสอ.เองในปี 2554 นี้แล้ว ยังเป็นการทบทวนการทำงานที่ผ่านมาด้วยว่า มีอะไรที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมันจะเป็นการเสริมสร้างพลังให้กับคนทำงานได้อีกทางด้วย ทำให้บรรยากาศการพูดคุยของแต่ละโครงการเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นในการคิดงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น และพร้อมจะกลับไปทำงานในพื้นที่ของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีในการผลักดันให้เกิดกองทุนสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน อนาคตที่ ศสอ.ตั้งเป้าไว้

เรื่อง: สุชัย เจริญมุขยนันท
ที่มา: ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน

Shares:
QR Code :
QR Code