สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD

          6 ภาคีเครือข่าย เชิญร่วมประกวดสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD เพื่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้


/data/content/25818/cms/e_egjmnopvw157.jpg


          แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับนิตยสาร Mather & Care เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจัดการทำสื่อเพื่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ LD ซึ่งจะมีปัญหาด้านอารมณ์และสังคม ถ้าเติบโตอย่างไม่มีใครเข้าใจ มีความเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมากกว่าเด็กอื่นๆ พวกเขาจึงต้องการ การดูแลและให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ก่อนที่จะเกิดปัญหาในครอบครัวและสังคม


          คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนฯ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวนน้อย ในปีนี้จึงอยากเชิญชวนให้คุณครู พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยส่งผลงานได้ที่ www.happyreading.in.th,www.motherandcare.in.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557


 


 


           ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.


           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ