สื่อมวลชนสัญจรเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคใต้

featured

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคใต้และงานสร้างสุขภาคใต้ “สานพลัง การก้าวข้ามขีดจำกัด เพื่อภาคใต้แห่งความสุข” วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่ พื้นที่บ้านดอนโรงและบ้านป่าไหม้ จ.นครศรีธรรมราช

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2ThrW3E

Shares:
QR Code :
QR Code