สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา-งานกาชาดสระแก้ว “ปลอดเหล้า”

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมรณรงค์งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำบลท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว

สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา-งานกาชาดสระแก้ว “ปลอดเหล้า”

นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประกอบพิธีสักการะศาลหลักเมือง พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 พิธีอัญเชิญหลวงพ่อทอง จากที่ประดิษฐานวัดสระแก้ว (พระอารามหลวง)และอัญเชิญไปยังที่ประดิษฐาน ณ มณฑปในบริเวณงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว และจัดขบวนแห่จำนวน 9 ขบวน โดยมีขบวนจากอำเภอทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นขบวนแห่ที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ทุกค่ำคืนของการจัดงานจะประชาสัมพันธ์ห้ามผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสุราและผู้เข้าเที่ยวชมงานห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าภายในงานเด็ดขาด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เข้าร่วมตรวจความเรียบร้อยภายในงานอย่างเข้มงวด

เรื่อง: วิสุทธิศักดิ์ จันที
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสระแก้ว                         
                                                   

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ