สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคนไทย

นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนายการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจ สิ่งที่ประชาชนเห็นว่ามีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดร้อยละ 74.3 คือเรื่องของสุขภาพ รองลงมาเป็นเรื่องการทำงาน การประกอบอาชีพร้อยละ 69.6 เรื่องชีวิตครอบครัว ชุมชนร้อยละ 51.3 การศึกษาการเรียนรู้ร้อยละ49.9 ขณะที่ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 37.9

 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

Shares:
QR Code :
QR Code