สิ่งมหัศจรรย์ 10 ประการเปลี่ยนใหม่เพื่อชีวิตใหม่

วันใหม่ ปีใหม่วนเวียนมาอีกครั้งหนุ่มขึ้น แก่ลงคือสัจธรรม เป็นสิ่งแท้จริงของชีวิต  เก่าไปใหม่มา ธรรมดาของโลกธรรม ภาพจริงของมนุษย์คือการรักษาไว้ซึ่งการดำรงอยู่อย่างมีสุข หรือมีทุกข์


สิ่งมหัศจรรย์ 10 ประการเปลี่ยนใหม่เพื่อชีวิตใหม่


ฝาก 10 สิ่ง เพื่อการดำรงอยู่อย่างมีความสุขและทรงคุณค่าแท้เพื่อรับปีใหม่เพื่อชีวิตที่ดีงามของชาวไทยตลอดไป


1.การพูดดีการสื่อสารที่ดีทรงคุณค่าเป็นสิ่งแรกที่เห็นภูมิปัญญา โง่ ฉลาด มีมารยาท หรือต้องไปอบรมมารยาท ชัดที่สุดคือการสื่อสาร คนที่สำเร็จในชีวิตมักจะมีความเด่นด้านคำพูดมีตรรกะ เหตุผล คิดก่อนพูดไตร่ตรอง อยากให้ฝึกการใช้เหตุผลในการสื่อสารไม่ใช้อารมณ์


วิธีง่ายๆ เวลาโกรธ เกลียด อารมณ์เสียลองฝึกอดทนต่อการสื่อสาร และให้นึกทุกครั้งด่าคนหนึ่งคำเขาจำทั้งชีวิต ก่อนพูดเราเป็นนายคำพูด พูดจบปุ๊บคำพูดเป็นนายเรา


ปีใหม่ฝึกพูดด้วยมารยาท ไม่ด่า ไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อ


2. การคิดดีสมาธิคู่ความสุขุม ไตร่ตรองไม่มองคนด้านร้ายเกินไปรู้จักการปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันในทุกขณะ ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมีสติทำ พูด คิด รอบคอบ ไม่บ่มเพาะความเครียดควรฝึกฝนสมาธิวันละอย่างน้อย 1 ชั่วโมง


3. การรักษาสุขภาพดี คนที่ไม่ใส่ใจสุขภาพตนเองคือคนไม่รักตนเอง การออกกำลังกายวันละแค่ครึ่งชั่วโมง ช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรง เป็นกำลังสำคัญต่อสังคมประเทศชาติเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อครอบครัว สังคมองค์กร การงาน การออกกำลังกายทำให้เราไม่เหนื่อยง่าย


ขอให้ปีใหม่ทุกคนใส่ใจต่อสุขภาพตนเองอย่างมีคุณค่า การออกกำลังกาย การกิน การนอน ความเครียด สร้างวินัยตนเองให้เต็มที่


4. มีมิตรภาพดี เหมือนกับการได้อยู่ในสังคมที่ดี ปีใหม่นี้ใครที่เคยโกรธเกลียด ข่มใจใส่ความเมตตา หากพอสร้างมิตรภาพร่วมกันปรับความบาดหมาง ปรับมุมมองเข้าหากันทำความเข้าใจ


การสร้างสังคมเพื่อมิตรภาพที่ดีเป็นมงคลของชีวิต โดยเฉพาะที่ทำงาน ที่บ้านสำคัญต้องให้เวลาคนในบ้าน ญาติพี่น้อง เพื่อนทุกระดับต้องสร้างสรรค์ร่วมกัน


การมีมิตรภาพยั่งยืนย่อมทำให้เราก้าวหน้าในชีวิต


5. ทำจิตใจดีคนมีเสน่ห์มักเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตา จะคิด พูด กระทำ หากกลั่นมาด้วยความเมตตา ย่อมทำให้เกิดความสงบสุขทำงาน ธุรกิจใดๆ ย่อมสัมฤทธิผล การมีความเมตตาย่อมส่งผลออกมาซึ่ง ความจริงใจ ไม่เสแสร้ง มีทัศนคติที่ดีต่อทุกคนทุกเรื่อง สร้างจิตใจที่ดี งดงาม ไม่หลงตนเอง ไม่ดูถูกผู้อื่นมีใจให้เกียรติผู้อื่น พร้อมดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า


6. สร้างความเชิงบวกที่ดี การสร้างความคิดบวกไม่ง่าย แต่ไม่ยาก ต้องข่มอารมณ์ความรู้สึกอย่างยิ่ง แต่ผลสัมฤทธิ์ของการคิดบวกคือความสบายใจ ความไม่เครียด รู้จักปล่อยวางเหตุร้ายเกิดรับสถานการณ์ได้อย่างดี การสร้างความคิดบวก ต้องเริ่มจากถ้า… เช่น ถ้าคนนินทาก็ให้ถือว่าเราเป็นคนมีความสำคัญ ถ้ามีอุบัติเหตุให้คิดบวกว่า ทำให้เรามีสติ และไม่ประมาทอีกเป็นอันขาด


7. สร้างความน่าเชื่อถือดีคนที่จะน่าเชื่อถือดีคือคนรักษาเวลา มีวินัย ใส่ใจคนรอบข้าง มีปัญญา ดำรงตนเพื่อส่วนรวม ให้เกียรติ ไม่มองคนด้านร้าย การที่ดำรงตนเป็นคนคบได้คือความเข้าใจปรับตนให้กับสังคม องค์กร ผู้อื่นเสมอ มีมาตรฐานในการทำงานรักษาอุดมการณ์และมีวิธีคิดเพื่อส่วนร่วม หนักแน่น ให้คุณมากกว่าให้โทษ


8. จัดเวลาดี การจัดเวลาเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเวลามีเท่ากัน แต่คนเราใช้ไม่เหมือนกัน หากเรารู้สึกการเสียเวลาเหมือนกับการเสียเงินจะรู้สึกเห็นคุณค่าเวลาได้ดีแน่


การใช้เวลาต้องไตร่ตรอง ควรแบ่งเวลาให้สมดุล ด้านครอบครัว สุขภาพ สังคม การงานควรจัดระบบการแบ่งเวลาให้ดีมีคุณค่า เพื่อความก้าวในชีวิตสืบต่อไป


9. ขยันดี การวางแผนดีในทุกมิติ การมีวินัยคือการวางแผนในทุกวัน ทุกอาทิตย์ เดือนปี และหลายปีข้างหน้า การมียุทธศาสตร์ตนเองทำง่าย บันทึกช่วยจำ ก่อนไปทำงาน ก่อนกลับบ้าน ใช้เวลาดูคิดไตร่ตรองแผนงาน หรือประเมินตนเองให้เหมาะสม


10. จริยธรรมดี การดำรงตนให้มีทัศนคติที่ดีเชิงจริยธรรม เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ


การดำรงไว้ซึ่งการมีคุณธรรม และทัศนคติเชิงบวกอย่างมีคุณค่า การวางกรอบความคิดเพื่อสร้างจริยธรรมคุณธรรมถือเป็นส่วนสำคัญในการวางกรอบชีวิตที่ดีมีคุณค่าอยู่อย่างสมสง่าน่าเชื่อถือมีคุณค่าตลอดไป


การสร้างพลังเชิงบวกให้กับชีวิตเพื่อรับปีใหม่สำคัญยิ่งสำหรับการปรับชีวิตให้อยู่อย่างสมดุลและทรงคุณค่า ปัญหาใหญ่จำเป็นต้อง สร้างมาตรฐานวินัยให้เกิดกับตนเองและผู้อื่น


ทั้งนี้ การวางแผน การจัดการทั้ง 10 ประการอาจจะดูไม่ง่ายในการฝืนใจกิเลส


แต่สิ่งที่ได้จะทรงคุณค่า คือได้ทำสิ่งดีรับปีใหม่


อย่าโกรธใครจนเป็นความเคียดแค้นปล่อยวางจากสิ่งสมมุติบ้างจะมีความสุขปล่อยใจกับเสียงเรียกร้องภายในตนเองอย่างมีสติ


ขอให้สุขกาย สุขใจ ตลอดปีใหม่ 2555 


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ โดย ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ