‘สิงห์อมควัน’พุ่ง 13 ล้านคน สธ.เพิ่มโทษร้านอาหารฝ่าฝืน

 'สิงห์อมควัน'พุ่ง 13 ล้านคน สธ.เพิ่มโทษร้านอาหารฝ่าฝืน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.อภิชัย มงคล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ดร.ไดห์เรนด้าร์ เอ็น ซินฮา (dr. dhirendra n sinha) ผู้แทนจากสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ฯลฯ แถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2555

นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวว่า วันที่ 31 พฤษภาคมทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งทำให้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตปีละกว่า 5 ล้านคน คาดในอีก 18 ปี พิษจากบุหรี่จะนำความตายมาสู่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็นปีละกว่า 8 ล้านคน ปีนี้องค์การอนามัยโลกจึงรณรงค์ “จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ” (tobacco industry interference) เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันกลยุทธ์ ร่วมมือกันเฝ้าระวังความพยายามของอุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษัทบุหรี่ต่างๆ ในการขัดขวางมาตรการสำคัญในการควบคุมยาสูบ ในรูปแบบของกิจกรรมการสื่อสารการตลาดกิจกรรมสาธารณประโยชน์แอบแฝง เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นทาสบุหรี่ ปีนี้ สธ.มีนโยบายป้องกันการแทรกแซงอุตสาหกรรมยาสูบ พร้อมจัดทำร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ขยายผลให้ครอบคลุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปลายปีนี้

ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการสำรวจทั้ง 2 ครั้ง ในปี 2552 และ 2554 พบว่ามี 3 ประเด็น ได้แก่ 1.การสัมผัสควันบุหรี่ในสถานที่ทำงานและที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ยังไม่ลดลง โดยเฉพาะในตลาดสด ตลาดนัด จึงควรเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ ปรับปรุง พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และนำบทลงโทษอื่นๆ มาใช้ เช่น การยกเลิกใบอนุญาตการเปิดกิจการ ร้านอาหาร ภัตตาคาร และกำหนดอัตราค่าปรับเพิ่มขึ้น 2.ความพยายามเลิกสูบบุหรี่ลดลง แต่แนวโน้มการให้บริการเลิกยาสูบดีขึ้น จึงควรมีมาตรการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เลิกยาสูบ อาทิ ให้ สสส. สปสช.จัดบริการช่วยเลิกบุหรี่แบบเบ็ดเสร็จ ให้คำปรึกษา การใช้ยาอดบุหรี่ และให้ อสม.ช่วยค้นหาและให้คำแนะนำแก่ผู้ต้องการเลิกสูบ

3.เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย โดยเฉพาะการซื้อแบบแบ่งซองขาย และผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันชนิดบุหรี่ซองสูบบุหรี่ซองราคาถูกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จากร้อยละ 20 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 40 ในปี 2554 จึงควรมีมาตรการจำกัดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และควบคุมการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบที่ลดประสิทธิภาพมาตรการควบคุมยาสูบของภาครัฐ ปีนี้ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.00-19.00 น. ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน และประทานรางวัลระดับโลก (world no tobacco day awards 2012)

         

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code