สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแห่งความสุข

กระทรวงกลาโหมแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2567 ที่ศาลาว่าการกลาโหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ พล.อ.ธนภัทร ณิยกูล รองปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า จากผลการตรวจสุขภาพ ปี 2563-2565 พบแนวโน้มป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากภาวะเนือยนิ่ง มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการทำงานบริหาร หรืองานประจำสำนักงาน บางส่วนสูบบุหรี่ และรับประทานอาหารไม่ถูกหลักตามโภชนาการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จึงเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของกำลังพลที่มีกว่า 1,300 คน ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสวัสดิการด้านกำลังพล ปี 2566 จึงได้เร่งสานพลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาโครงการ “สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแห่งความสุข” มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค NCDs ในระยะยาว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=355784

Shares:
QR Code :
QR Code