สาเหตุที่ ‘ทารก’ ดูดนิ้ว

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


สาเหตุที่ 'ทารก' ดูดนิ้ว thaihealth


แฟ้มภาพ


วิวัฒนาการใหม่ๆ ทำให้เราเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของทารก ในครรภ์ระยะท้ายๆ ที่เอานิ้วเข้าปาก ทำท่าดูด กลืนเอาน้ำคร่ำลงไป เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมตัว ฝึกให้กล้ามเนื้อรอบปาก กล้ามเนื้อปาก คาง คอ ได้ฝึกฝนทำงาน เตรียมพร้อมสำหรับสภาวะหลังคลอดที่ทารกต้องดำรงชีวิตอยู่ให้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านการดูดกลืนสารอาหารต่างๆ 


ทารกหลายรายยังเคยชินกับการเอานิ้วเข้าปากหลัง คลอด พ่อแม่จำเป็นต้องปรับพฤติกรรมนี้ให้หมดก่อนขึ้นชั้นประถม เนื่องจากถือว่าเป็นบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม


  1. เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติ (ในระยะ 1 ปีแรก) 
  2. ถูกปล่อยให้ยึดติดกับพฤติกรรมนี้ และไม่ได้รับการฝึกฝน เบี่ยงเบนแก้ไข จนติดกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดี
  3. เป็นทางระบายความเครียดจากความวิตกกังวล เช่น ถูกพลัดพรากจากแม่ ตื่นเต้น เป็นต้น 


ถึงแม้ว่าเริ่มต้นการดูดนิ้วจะเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติ ก็ตาม แต่จำเป็นต้องปรับลดให้หมดไป เนื่องจากสังคมไม่ยอมรับ วิธีการแก้ไขคือ


  1. เบี่ยงเบนความสนใจ โดยใช้ของเล่นที่ต้องใช้มือ เล่นให้สนุกจนเด็กลืมตัว ลืมการดูดนิ้ว 
  2. ออกกำลังกายให้เพิ่มขึ้น เพื่อทำให้ระยะเวลาก่อนจะหลับซึ่งทารกมักจะกล่อมตัวเองด้วยการดูดนิ้วโดยเฉพาะในช่วงก่อนนอนสั้นลง 
  3. ปรับเปลี่ยนลักษณะอาหารให้ต้องใช้การเคี้ยวให้มากขึ้น โดยเฉพาะในวัย ๘  เดือนขึ้นไป เพื่อทำให้กล้ามเนื้อ บริเวณ ปาก คาง คอ ทำงานหนักขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code