ตัวช่วยการเข้าถึง

ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี
ปกติ
ขาว-ดำ
ดำ-เหลือง

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่ เลขที่สัญญา/PO ชื่อสัญญา วันที่ลงนามในสัญญา ไฟล์แนบ
1 4006600001 จ้างผลิตบูธแสดงสินค้า ตกแต่งพื้นที่ 12-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
2 4006600002 ซื้ออะไหล่ลิฟต์พร้อมบริการติดตั้ง 20-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
3 4006600003 จ้างซ่อมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ 20-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
4 4006600004 จ้างซ่อมแซมรอยร้าวและจุดน้ำรั่วซึม 21-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
5 4006600005 จ้างจัดงานเสวนาการพัฒนาและใช้ประโยชน์ 21-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
6 4006600006 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงปั๊มน้ำ 21-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
7 4006600007 จัดนิทรรศการ งาน 15 ปีสุขภาพแห่งชาติ 25-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
8 4006600008 จ้างออกแบบภาพการ์ตูนประกอบของที่ระลึก 25-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
9 4006600009 จ้างผลิตซองหนังใส่หนังสือเพื่อสื่อสาร 25-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
10 4006600010 นิทรรศการสุขภาวะแนะนำ สสส. 31-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
11 4006600011 ผลิตคลิปVDO 31-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
12 4006600012 จ้างศึกษา พัฒนาต้นแบบสุขภาพวัยทำงาน 02-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
13 4006600013 จ้างพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสาร 03-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
14 4006600014 ชุดข้อมูลสื่อสารประเด็นสามเหลี่ยมสมดุล 03-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
15 4006600015 รายงานสรุปแนวทางการจัดกิจกรรม 03-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
16 4006600016 ชุดข้อมูลสื่อสารสำหรับครู ผู้ปกครอง 03-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
17 4006600017 จ้างเหมาบริการ 01-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
18 4006600018 จ้างศึกษาและพัฒนาออกแบบห้องสมุดดิจิทัล 03-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
19 4006600019 จ้างเหมาบริการงานจัดตั้งป้ายตั้งโต๊ะ 03-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
20 4006600020 จ้างออกแบบและจัดทำบูธสถาบันการเรียนรู้ 03-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
21 4006600021 น้ำดื่ม 04-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
22 4006600022 (ร่าง)รายงานฯจากการศึกษาวิเคราะห์และไฟล์ 07-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
23 4006600023 น้ำยาเคมีใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 08-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
24 4006600024 ผลิตพัฒนาและสื่อสารข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ 08-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
25 4006600025 ผลิตสื่อโทรทัศน์ 08-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
26 4006600026 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์รายปี แบบไม่รวมอะไหล่ 08-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
27 4006600027 จ้างบริการน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำ งวด 1 08-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
28 4006600028 น้ำมันดีเซล 750 ลิตร 10-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
29 4006600029 จ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 10-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
30 4006600030 จ้างสนับสนุนการดำเนินงาน 11-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
31 4006600031 แผนการดำเนินงาน 14-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
32 4006600032 แผนการดำเนินงาน 14-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
33 4006600033 จ้างสำรวจ ศึกษาสำหรับงานต้นแบบ 14-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
34 4006600034 จ้างตรวจสอบการจัดเก็บคลังสื่อ 14-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
35 4006600035 จ้างขยายผลเครื่องมือการสร้างเสริมสุขภาวะ 14-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
36 4006600036 รายงานการสรุปผล ครั้งที่ 1 14-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
37 4006600037 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์(1/12/65-31/1/66) 14-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
38 4006600038 จ้างบริการกำจัดแมลงและกำจัดปลวก 14-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
39 4006600039 บทความ 15-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
40 4006600040 จัดนิทรรศการ 15-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
41 4006600042 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงินและ 22-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
42 4006600043 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และ 22-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
43 4006600044 นิทรรศการสุขภาวะแนะนำ สสส. 25-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
44 4006600045 ข้อมูลบทความนวัตกรรมสุขภาวะ 25-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
45 4006600046 บทความรายงานความก้าวหน้า 25-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
46 4006600047 สรุปผลงานครั้งที่ 1 25-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
47 4006600048 จ้างพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสาร 25-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
48 4006600049 ค่าจ้างตรวจสอบอาคาร 25-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
49 4006600050 พัฒนาออกแบบอัตลักษณ์และการใช้งาน 28-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
50 4006600053 จ้างวาดภาพและสร้างสรรค์เนื้อหา 28-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
51 4006600054 จ้างวาดภาพประกอบเรื่องราว 28-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
52 4006600056 จ้างตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ 28-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
53 4006600059 ชุดผลิตภัณฑ์นำแสงพร้อมติดตั้ง 01-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
54 4006600060 ชิ้นงานภาพที่รีทัชเสร็จสมบูรณ์ 01-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
55 4006600063 ผลิตมิวสิกวีดีโอเพลงประกอบเพลง 01-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
56 4006600064 บำรุงรักษาอุปกรณ์ Internet Load Balance Link 30-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
57 4006600066 ผลิตวีดีโอสนับสนุน โครงการลดเค็ม ลดโรค 01-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
58 4006600067 บำรุงรักษาระบบ IPV6 01-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
59 4006600069 ผลิตข้อมูลสื่อสร้างสุขภาพคนไทยฯ 07-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
60 4006600070 ออกแบบสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์ฯ สสส. 07-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
61 4006600041 แผ่นพับ 09-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
62 4006600051 เสื้อโปโลแขนสั้น 28-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
63 4006600052 จ้างพัฒนาเนื้อหาประกอบคู่มือฯ 28-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
64 4006600055 เช่าคอมพิวเตอร์ 28-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
65 4006600057 สังเคราะห์,เรียบเรียงรายงานประจำปี 2565 30-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
66 4006600058 ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว สสส. 30-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
67 4006600061 ซ่อมเครื่องออกกำลังกาย 01-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
68 4006600062 ผลิตสื่อสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มไรเดอร์ 06-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
69 4006600065 โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Adobe Creative Cloud 06-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
70 4006600068 จ้างสอบทานระบบบริหารงานการจัดซื้อ 08-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
71 4006600071 ออกแบบวารสารจดหมายข่าวฯ สสส. 07-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
72 4006600072 จัดนิทรรศการสุขภาวะแนะนำ สสส. 07-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
73 4006600073 จ้างเหมาบริการ 02-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
74 4006600074 ถ่ายภาพและรีทัชตกแต่งภาพ 13-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
75 4006600075 จ้างเหมาบริการขยายผลงานสื่อสาร ThaiHealth 13-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
76 4006600076 ทำคลิปวีดีโอสื่อสารบอร์ดเกม 13-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
77 4006600081 ค่าบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 13-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
78 4006600083 module ตู้ไนโตรเจน ระบบดับเพลิง 14-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
79 4006600084 บริการรับ-ส่งเอกสาร(นอกพื้นที่) 14-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
80 4006600086 ขยายผลชุดเครื่องมือสุขภาวะ 19-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
81 4006600087 ส่งมอบรายงานฉบับที่ 1 14-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
82 4006600092 แผนการดำเนินงานร่างผังเว็ปไซต์เป็นรายงาน 19-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
83 4006600103 บำรุงรักษาเว็บไซต์สมัครงาน สสส. 21-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
84 4006600107 จัดกิจกรรม Thaihealth Sport Day 21-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
85 4016600001 พัฒนาต่อยอดแอพพลิเคชั่นสร้างความรอบรู้ 07-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
86 4016600002 เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ 15-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
87 4016600003 จ้างพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบ 09-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
88 4016600004 เครื่องโทรศัพท์ 25-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
89 4016600005 จ้างพัฒนาระบบรับส่งเอกสารภายนอก 30-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
90 4016600006 โทรทัศน์แอลอีดี 55 นิ้ว 13-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
91 4016600008 จัดซื้อ ติดตั้งอุปกรณ์สาธิต Metaverse 19-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
92 4026600001 หลอดไฟ TL-5 28วัตต์/840TL/840vCool White 08-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
93 4026600002 เซนเซอร์โถปัสสาวะ 08-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
94 4026600003 กรรไกร 25-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
95 4026600004 กระดาษชำระ 21-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
96 4206600002 จ้างเหมาบริการบุคคล 28-10-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
97 4206600003 จ้างเหมาบริการบุคคล 22-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
98 4206600004 จ้างเหมาบริการ 25-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
99 4206600005 จ้างเหมาบริการบุคคล 30-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
100 4206600006 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 01-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
101 4206600007 รายงานสรุปการดำเนินงาน เดือน ธ.ค. 2565 08-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
102 4006600077 ออกแบบและผลิตกระเป๋าผ้าส่งเสริมการขายช่วงเทศกาลปีใหม่ 02-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
103 4006600078 จ้างแต่งนิทานและวาดภาพประกอบหนังสือนิทานเด็กชุด Reading seed set ด้านอาหารและโภชนาการ 02-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
104 4006600079 จ้างออกแบบและผลิตผ้าห่มและหมอนลายไดโนเสาร์ 02-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
105 4006600080 จ้างผลิตบันทึกเสียงนิทานชุด SOOK KIDS 02-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
106 4006600082 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 13-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
107 4006600085 จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID ประจำปีงบประมาณ 2566 19-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
108 4006600088 จัดจ้างนักร้องเพลงประกอบงานกิจกรรม Thai Health Day Run 15-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
109 4006600090 จ้างตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปีของศูนย์กิจการสร้างสุข 14-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
110 4006600091 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 14-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
111 4006600093 จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนม https://cppa.or.th 19-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
112 4006600095 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องทำน้ำเย็นปรับอากาศ Chiller ประจำปีงบประมาณ 2566 19-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
113 4006600096 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) ปีงบประมาณ2565 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 22-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
114 4006600097 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของ ศูนย์กิจการสร้างสุข (SookEnterprise) ปีงบประมาณ 2565 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 22-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
115 4006600098 จัดซื้อ Package แอปพลิเคชันแชท (Instant Messaging Application) 20-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
116 4006600099 จ้างผลิตและพัฒนาข้อมูลการขับเคลื่อนสุขภาพเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปี 2566 20-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
117 4006600100 จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสุขภาวะทุกมิติ 20-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
118 4006600101 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 16-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
119 4006600105 จัดจ้างออกแบบแนวความคิดสร้างสรรค์ โครงการ บ้านปลอดบุหรี่ 21-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
120 4006600106 จัดจ้างออกแบบแนวความคิดสร้างสรรค์สร้างการรับรู้ประเด็นสุขภาพในพื้นที่สื่อสาธารณะ 21-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
121 4006600108 จัดจ้างวาดภาพประกอบงานรณรงค์ออกกำลังกายในขบวนรถไฟฟ้าใต้ดิน 21-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
122 4006600110 จ้างพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสารการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย ด้านเศรษฐกิจ 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
123 4006600111 จ้างพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสารการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย ด้านสังคม-สิ่งแวดล้อม 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
124 4006600112 จ้างผลิตสื่อประกอบการขยายผลการสื่อสารงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทยปี 2566 (ThaiHealth Watch 2023 : The Series) 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
125 4006600113 จ้างจัดทำสื่อสนับสนุนวาระกลาง ปี 2566 (Persona Health) ประเด็น 7+1 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
126 4006600114 “จ้างบริหารจัดการเนื้อหาและสื่อสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้สุขภาวะในเว็บไซต์ Thaihealth Resource Center (THRC)” 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
127 4006600115 จ้างจัดทำสื่อสนับสนุนวาระกลาง ปี 2566 (Persona Health) ประเด็น Health Promotion 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
128 4006600116 จ้างพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสารการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย ด้านสุขภาพจิต 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
129 4006600117 จัดจ้าง release file ภาพยนตร์โฆษณาชุดให้เหล้าเท่ากับแช่ง 65 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
130 4006600119 จ้างพัฒนาฐานข้อมูลและจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบ Thai HealthContact Center (THCC) 28-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
131 4006600120 จัดซื้อสื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในห้องสร้างปัญญา 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
132 4006600121 จัดจ้างออกบูธสื่อสารขยายผลการทำงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
133 4006600122 จ้างจัดทำสื่อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อดิจิตอลเพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 03-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
134 4006600123 จ้างซ่อมบำรุงจุดเรียนรู้ในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปี 2566 03-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
135 4006600124 จ้างพัฒนางานต้นแบบ ประเด็นสามเหลี่ยมสมดุล 03-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
136 4006600128 จ้างตัดต่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์เนื้อหาของศูนย์กิจการสร้างสุข 28-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
137 4006600129 ซื้อคลอรีนน้ำ 29-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
138 4006600130 ซื้ออะไหล่ butterfly valve ของระบบ chiller พร้อมบริการเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 29-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
139 4006600133 จ้างผลิตสื่ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการออกบูธของศูนย์กิจการสร้างสุข 09-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
140 4006600135 จ้างทดสอบระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 12-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
141 4006600136 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไปคนทึ่ 7 13-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
142 4006600138 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจำปี 2566 13-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
143 4006600140 จ้างสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ 16-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
144 4006600150 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนรอบอาคาร และไฟส่องป้ายอาคาร 16-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
145 4006600151 จ้างหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้น 2 ,ชั้น 1 และ ชั้น B1 16-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
146 4006600152 จ้างออกแบบและวางระบบบัญชีและการเงินของศูนย์กิจการสร้างสุข 18-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
147 4006600154 จ้างบันทึกวิดีโองานพัฒนาศักยภาพปี 2566 17-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
148 4006600165 ซื้อน้ำยาเทท่ออุดตันสำหรับละลายไขมันในถังดักไขมันของศูนย์อาหาร 23-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
149 4006600175 ซื้อชุดไส้กรองตู้น้ำดื่มพร้อมบริการติดตั้ง 26-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
150 4016600009 จ้างปรับปรุงระบบ DOL เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวาระกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
151 4016600011 จ้างจัดทำระบบและออกแบบเว็บไซต์ E-learning เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. และบุคคลทั่วไป สำหรับการเรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์ 13-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
152 4016600012 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 13-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
153 4026600005 จ้างจัดทำซองจดหมายสีขาวแบบทึบ มีโลโก้, ซองจดหมายสีขาวแบบหน้าต่าง มีโลโก้, ซองเอกสารน้ำตาลแบบทึบ A4 มีโลโก้, กระดาษหัวจดหมายขนาดA4 23-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
154 4106600002 จ้างที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 30-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
155 4106600003 จ้างปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ชั้น 2 (ระยะที่ 2) 09-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
156 4106600004 โครงการจ้างบริหารจัดการศูนย์ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2566 20-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
157 4206600008 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สสส. 21-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
158 4206600009 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย คนที่ 1 20-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
159 4206600010 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย คนที่ 2 20-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
160 4206600011 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไป คนที่ 7 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
161 4206600012 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการเงิน 27-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
162 4206600013 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบัญชี คนที่ 3 29-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
163 4206600014 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านวิเคราะห์ข่าวสารและประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 03-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
164 4206600016 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานของศูนย์กิจการสร้างสุข คนที่ 3 29-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
165 4206600017 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการประสานงาน Operation ของกิจการสร้างสุข 10-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
166 4006600089 จัดจ้างออกแบบและดำเนินการบริหารจัดการนิทรรศการเพื่อสื่อสารความเข้าใจในประเด็นบ้าน/เมืองปลอดภัย และการออกแบบเพื่อทุกคน ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 14-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
167 4006600094 จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 19-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
168 4006600104 พัฒนาศักยภาพด้านการทำงานเป็นทีม ด้วยหลักสูตร One Team Spirit ฝ่ายอำนวยการ 21-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
169 4006600118 จ้างแต่งนิทานและวาดภาพประกอบหนังสือนิทานเด็ก เป็น Personalized Digital book ด้านความรับผิดชอบสุขภาพตนเองสำหรับเด็กและ Growth Mindset 15-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
170 4006600125 จ้างบริหารจัดการงานบริการห้องพยาบาล 28-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
171 4006600126 ซื้อกล่องข้าวและกระบอกน้ำ 28-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
172 4006600127 จ้างแต่งนิทานและวาดภาพประกอบหนังสือนิทานเด็ก เพื่อจัดทำ Personalized Digital Book ด้าน Healthy Society 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
173 4006600131 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารร่วมสานพลังเครือข่ายสุขภาวะ ประจำปี 2566 03-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
174  4006600132 จ้างผลิตและสื่อสารสกู๊ปสร้างเสริมสุขภาพของสสส.และภาคีเครือข่าย ประจำปี 2566 03-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
175 4006600134 จ้างจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 11-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
176 4006600137 จ้างโปรโมทเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของ ศูนย์กิจการสร้างสุข 11-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
177 4006600139 โครงการเช่าใช้บริการคลาวด์ 12-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
178 4006600145 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 13-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
179 4006600149 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์แก้วและลิฟต์บรรทุก 16-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
180 4006600158 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมเวทีแรกพบเพื่อนใหม่ ประจำปี 2566 19-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
181 4006600162 จัดทำเงินเดือนพนักงาน สสส. ในระบบบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ 23-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
182 4006600166 โครงการจ้างทบทวนและวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายได้-รายจ่ายของกองทุนฯ (ปีงบประมาณ 2566-2571) 23-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
183 4006600167 จัดจ้างสำรวจข้อมูลสถานการณ์ ความต้องการและการทำงานพัฒนาเด็กของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลางและอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 23-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
184 4006600168 จ้างพัฒนาศักยภาพด้านผู้นำและด้านการสื่อสาร 23-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
185 4006600169 ซื้ออะไหล่ประตูอัตโนมัติพร้อมบริการติดตั้ง เพื่อเปลี่ยนทดแทนอะไหล่ของเดิมที่ชำรุด 24-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
186 4006600170 จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ผนัง และทางลาดผู้พิการ 24-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
187 4006600171 ศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่าย 25-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
188 4006600172 จ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนงานภาคีสัมพันธ์ 25-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
189 4006600174 จ้างพัฒนาเนื้อหาและออกแบบข้อมูลสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสานงาน เสริมพลังภาคีเครือข่าย 25-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
190 4006600176 จ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2566 26-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
191 4006600177 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. ในงานวิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ Thai Health Day Run 2022 26-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
192 4006600178 จ้างพิมพ์หนังสือนิทานสำหรับโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน : เสริมพลังสมรรถนะด้านภาษาและการเรียนรู้ในวิกฤต Learning Loss ชุดที่ 1 26-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
193 4006600179 จ้างพิมพ์หนังสือนิทานสำหรับโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน : เสริมพลังสมรรถนะด้านภาษาและการเรียนรู้ในวิกฤต Learning Loss ชุดที่ 3 26-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
194 4006600180 จ้างพิมพ์หนังสือนิทานสำหรับโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน : เสริมพลังสมรรถนะด้านภาษาและการเรียนรู้ในวิกฤต Learning Loss ชุดที่ 2 26-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
195 4006600181 จ้างประเมินผลวาระกลาง ปี 2566 26-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
196 4006600182 จ้างแก้ไขท่อน้ำอุดตันภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2566 27-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
197 4006600187 จ้างสนับสนุนการประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2566 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
198 4006600195 “จัดจ้างถอดบทเรียนการนำใช้ชุดเครื่องมือเพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่ายตำบลสุขภาวะ” 01-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
199 4006600197 จ้างพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร ด้วยหลักสูตร The Secret of Effective Presentations 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
200 4006600199 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2565 ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 01-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
201 4006600201 “พัฒนากระบวนการศักยภาพตัวแทนประชากรกลุ่มเฉพาะเพื่อการสื่อสารในเวทีการประชุมวิชาการเสียงที่ไม่ได้ยิน” 03-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
202 4006600206 จ้างจัดทำป้ายบอกทางและป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 13-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
203 4006600208 โครงการจ้างบันทึกถ่ายภาพนิ่งสนับสนุนการสื่อสารสร้างสุขภาพ 14-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
204 4006600209 โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 14-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
205 4006600210 จ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมบริเวณบ่อเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 14-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
206 4006600211 “โครงการจ้างเช็ดกระจกภายนอกอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2566” 14-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
207 4006600212 จัดซื้อซอฟต์แวร์ลายเส้นลิขสิทธิ์โปรแกรมวิเคราะห์ Power BI 15-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
208 4006600218 ซื้อลิขสิทธิ์หลักสูตร Finland ? Asia เพื่อเด็กวัย 1-3 ปีและ 3-8 ปีสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สสส. 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
209 4006600220 จ้างพัฒนาการสร้างประสบการณ์ APP Persona Health สื่อเฉพาะคุณ 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
210 4006600223 จ้างจัดทำชุดข้อมูลเพื่อนำเสนอภายในศูนย์สาธิต 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
211 4016600010 จัดซื้อสมาร์ทโฟนสำหรับผู้บริหาร 29-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
212 4016600013 การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 16-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
213 4016600014 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมเทอเรซชั้น 3 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 13-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
214 4016600016 จัดจ้างบริหารจัดการเว็บไซต์ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
215 4026600006 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 30-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
216 4026600007 จ้างออกแบบและผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนงานสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สน.6) 06-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
217 4026600008 จัดจ้างผลิตป้ายติดกระจก ลดเค็ม สั่งได้ 06-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
218 4026600009 จ้างออกแบบและผลิตกระเป๋าผ้าเพื่อใช้ในการสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ 06-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
219 4026600010 จัดจ้างผลิตป้ายตั้งโต๊ะสื่อรณรงค์ลดซด ลดปรุง ลดเค็มลดโรค 09-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
220 4026600011 จัดจ้างผลิตเสื้อยืดรณรงค์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ 2566 13-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
221 4026600012 จัดจ้างผลิตเสื้อยืดรณรงค์กิจกรรม Healthy Station 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
222 4106600001 โครงการจ้างบริหารจัดการศูนย์ถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 30-11-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
223 4106600005 จ้างบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาเพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจำปี 2566 บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีลุมพินี ทางออกที่ 1 29-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
224 4106600006 จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 18-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
225 4106600007 จ้างจัดทำชุดการเรียนรู้ออนไลน์ 26-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
226 4106600008 จ้างบริหารจัดการพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 26-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
227 4106600009 จ้างเหมาบริการผลิตคลิปวิดีโอสื่อสารประเด็นสุขภาวะและขยายผลผ่าน Platform ออนไลน์(YouTube) 19-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
228 4106600010 จ้างจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ส่งเสริมสุขภาพจิตสัญจร 19-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
229 4106600011 เช่ารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 24-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
230 4206600015 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานของศูนย์กิจการสร้างสุข คนที่ 2 29-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
231 4206600019 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ คนที่ 1 13-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
232 4206600020 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานภาคี 30-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
233 4206600021 จ้างสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และงานธรรมาภิบาลข้อมูล สสส. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 30-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
234 4206600022 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านบัญชีของศูนย์กิจการสร้างสุข คนที่ 1 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
235 4206600024 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานของศูนย์กิจการสร้างสุข คนที่ 1 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
236 4206600025 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านขับรถยนต์สำนักงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ 09-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
237 4006600142 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 12-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
238 4006600143 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2566 13-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
239 4006600144 จ้างดำเนินการแปลและเรียบเรียงบทความสร้างเสริมสุขภาพต่างประเทศ 13-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
240 4006600147 จ้างติดตั้งไม้ค้ำยันต้นไม้ใหญ่ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 16-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
241 4006600148 จัดทำคู่มือนักประเมินผลภายนอกตามหลักการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาและจัดทำชุดความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพภาคี 16-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
242 4006600153 จ้างผลิตปฏิทินปีใหม่ ปี 2566 23-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
243 4006600155 เช่าบริการเครื่องจ่ายสบู่เหลว ประจำปีงบประมาณ 2566 19-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
244 4006600156 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกระจายกลิ่นหอมประจำปีงบประมาณ 2566 19-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
245 4006600157 จ้างจัดทำคลิปวิดีโอหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ 19-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
246 4006600159 จ้างผลิตนิทานชุด SOOK KIDS ในรูปแบบดิจิทัล 20 เรื่อง 19-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
247 4006600160 จ้างออกแบบปกและเนื้อในหนังสือ “กิน ดื่ม พลังชีวิต” 20-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
248 4006600161 จ้างประสานงานการจัดซื้อลิขสิทธิ์หนังสือนิทานต่างประเทศ จำนวน 4 เรื่อง 20-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
249 4006600163 พัฒนาคุณภาพ ISO 9001 23-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
250 4006600164 จ้างบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ chiller รายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2566 23-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
251 4006600173 จ้างออกแบบพัฒนาอัตลักษณ์และจัดทำผลิตภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สสส. 01-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
252 4006600183 จ้างออกแบบภาพกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 27-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
253 4006600184 โครงการเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับงานสนับสนุนภาคี 30-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
254 4006600185 จ้างพัฒนาแนวทางสร้างประสบการณ์สุขภาว 30-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
255 4006600186 จัดซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งาน Google Workspace สำหรับบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนฝ่ายบัญชีและการเงิน 30-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
256 4006600188 จ้างประเมินและเสริมกระบวนการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่พิการ 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
257 4006600189 จ้างบำรุงรักษาระบบบังคับใช้การรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงเครือข่าย (NAC) ประจำปีงบประมาณ 2566 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
258 4006600190 จ้างแปล บรรณาธิการ และจัดทำหนังสือนิทาน หัวข้อการเห็นคุณค่าในตัวเอง จำนวน 4 เรื่อง 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
259 4006600191 จ้างบริการน้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นในห้องน้ำภายในสำนักงานศูนย์กิจการสร้างสุข ประจำปี 2566 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
260 4006600194 โครงการจ้างผลิตและสื่อสารนวัตกรรมสานพลังสังคมเพื่อสุขภาวะ ประจำปี 2566 01-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
261 4006600196 จ้างพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร ด้วยหลักสูตรทักษะการถามคำถามอย่างชาญฉลาด 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
262 4006600198 จ้างพัฒนาศักยภาพด้านผู้นำ ด้วยหลักสูตรผู้นำ 4 ทิศ 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
263 4006600200 โครงการจ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 01-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
264 4006600202 บำรุงรักษาระบบจัดเก็บสื่อดิจิทัล (Digital Object Library) ประจำปีงบประมาณ 2566 07-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
265 4006600203 จัดทำบัญชีกองทุนสวัสดิการ 08-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
266 4006600204 จัดจ้างออกแบบกราฟิกและจัดหน้าคู่มือสร้างเสริมสุขภาพ 09-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
267 4006600205 การจัดการความรู้เพื่อปรุงปรุงกระบวนงาน 09-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
268 4006600207 “จัดจ้างสำรวจพฤติกรรมความกังวลและความคาดหวัง ในทัศนะของผู้สูงอายุที่เลี้ยงหลานในบริบทชุมชนเมือง” 13-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
269 4006600214 จ้างจัดอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ รุ่นที่ 2 15-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
270 4006600215 จ้างจัดอบรมหลักสูตรการจัดการบริหารเพื่อความยั่งยืน 15-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
271 4006600216 จ้างจัดทำการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 15-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
272 4006600217 ผลิตเล่มคู่มือหลักการกำกับกิจการที่ดีของ สสส. 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
273 4006600221 จ้างทำคลิปวีดีโอสื่อสารสุขภาพจิตของกลุ่มวัยกลางคน 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
274 4006600222 จ้างผลิตสื่อเพื่อขยายผลการสื่อสารจากงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทยปี 2566 (Thaihealth Watch 2023 : The Series) 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
275 4006600224 จ้างบริหารจัดการงานกิจกรรมและผลิตโครงสร้างเพื่อสนับสนุนงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2567 (Thaihealth Watch 2024) 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
276 4006600225 จ้างพัฒนาศักยภาพพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร ด้วยหลักสูตร Crucial Conversation 17-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
277 4006600226 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 09-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
278 4006600227 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์แก้วและลิฟต์บรรทุก 22-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
279 4006600228 จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2566 22-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
280 4006600229 โครงการจ้างบริการอินเตอร์เน็ตสำนักงาน 22-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
281 4006600230 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงานของศูนย์กิจการสร้างสุข ครั้งที่ 3 23-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
282 4006600231 จ้างจัดกิจกรรม Spiritual Journey ปีที่ 3 22-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
283 4006600232 “ศึกษาการแยกหน่วยงาน (spin off) ออกจาก สสส ของ ศูนย์กิจการสร้างสุข” 23-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
284 4006600233 “จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บประวัติและข้อมูลการซ่อมบำรุงอาคาร (CMMS) ประจำปีงบประมาณ 2566” 27-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
285 4006600234 ซื้อเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) พร้อมบริการติดตั้งและบำรุงรักษารายปี 27-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
286 4006600235 จ้างวิเคราะห์จัดทำข้อมูลเชิงประเด็นเพื่อสนับสนุนงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2567 (Thaihealth Watch 2024) 27-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
287 4006600236 จ้างบริหารการจัดกิจกรรมโครงการตรึกตรองสะท้อนคิดชีวิตรับปีใหม่ 28-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
288 4006600237 จัดจ้างขับเคลื่อนเครือข่ายที่ทำงานเป็นมิตรกับครอบครัว ประจำปี 2566 01-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
289 4006600238 จ้างอบรมวิธีการใช้งานระบบจัดเก็บประวัติและข้อมูลการซ่อมบำรุงอาคาร (CMMS) 01-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
290 4006600239 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Finland ? Asia เพื่อพัฒนาพ่อแม่และผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สสส. 01-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
291 4006600240 จ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ออกแบบและจัดทำตารางเรียนจากหลักสูตร Finland ? Asia สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สสส. 01-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
292 4006600241 จัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการรับรองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการสร้างสุข 02-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
293 4006600242 จ้างผลิตสื่อวิดีโอเพื่อสนับสนุนงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2567 (Thaihealth Watch 2024) 03-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
294 4006600243 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์สื่อหนังสือเพื่อสนับสนุนงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2567 (Thaihealth Watch 2024) 03-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
295 4006600244 จ้างสนับสนุนงานสื่อสาร Persona Health 03-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
296 4006600245 โครงการจ้างพัฒนา E-Form สำเร็จรูป เพื่อจัดทำหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
297 4006600246 โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสั้นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๖ 07-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
298 4006600248 จัดซื้อแพ็กเกจแบบสมัครสมาชิกให้สิทธิในการใช้งานภาพถ่าย ภาพประกอบและเวกเตอร์ 07-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
299 4006600249 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส.ในงานการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำเสริมสร้างความเข้มแข้งของชุมชนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 03-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
300 4006600250 โครงการจัดจ้างดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายนักประเมิน และจัดทำ PDPA เครือข่ายนักประเมิน 08-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
301 4006600252 โครงการจัดซื้อถ่านชาร์ตและแท่นชาร์ตสำหรับไมโครโฟนห้องประชุม ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 09-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
302 4006600254 “พัฒนาศักยภาพเรื่องการถอดบทเรียนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพให้กับคณะทำงานของหน่วยจัดการเด็กและเยาวชน” 10-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
303 4006600255 บริการปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์ 10-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
304 4006600256 จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ Healthy Station 10-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
305 4006600257 สนับสนุนการดำเนินงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ 10-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
306 4006600258 บริการเช่าพื้นที่ 13-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
307 4006600260 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 13-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
308 4006600261 จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนการมีสุขภาวะที่ดี ประจำปี 2566 14-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
309 4006600263 จ้างปรับปรุงพื้นไม้เทียมบริเวณแปลงผักสาธิต ชั้น 6 15-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
310 4006600264 ตรวจสอบบัญชีและออกรายงานทางการเงิน ภายใต้โครงการศิลป์สร้างสุขพัฒนาศักยภาพชุมชน และการประยุกต์ทุนวัฒนธรรมเพื่อการจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม เฉพาะโครงการย่อยจำนวน 10 โครงการ 15-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
311 4006600265 ซื้ออุปกรณ์สำหรับเชื่อมโยง Access Switch ของระบบ CCTV พร้อมบริการติดตั้ง 15-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
312 4006600268 จัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีแผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
313 4006600269 จ้างวางแผนสื่อสารงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
314 4006600270 จ้างออกแบบเนื้อหาและบริหารจัดการการนำเสนอเพื่อสนับสนุนงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2567 (Thaihealth Watch 2024) 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
315 4006600271 จ้างพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างการเรียนรู้สุขภาวะ 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
316 4006600272 จ้างจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้สุขภาวะประเด็นบุหรี่ 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
317 4006600274 จ้างจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้สุขภาวะประเด็นสุขภาวะเยาวชน 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
318 4006600275 จ้างดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนโดยรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
319 4006600277 จ้างจัดพิมพ์หนังสือ กิน ดื่ม พลังชีวิต 17-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
320 4016600015 จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล สสส. ปีงบประมาณ 2566 14-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
321 4016600017 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 24-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
322 4016600019 จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุม Meeting Management System (ระยะที่ 2) 07-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
323 4016600020 จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นสถานที่ทำงานเป็นมิตรกับครอบครัว 08-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
324 4026600013 จ้างจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1- 4 28-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
325 4026600014 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบประปา 09-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
326 4026600016 จ้างผลิตเสื้อโปโล สสส. 13-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
327 4106600012 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2022 ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 02-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
328 4106600013 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2022 ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 02-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
329 4106600014 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2022 ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 02-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
330 4106600017 จ้างผลิตและสื่อสารเพื่อจุดประกายสังคมสุขภาวะ ประจำปี 2566 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
331 4106600018 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
332 4106600019 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (IT-Support) ระยะเวลา 2 ปี 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
333 4106600020 จ้างจัดกิจกรรมการตลาดส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Persona Health 21-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
334 4106600021 จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2566 15-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
335 4106600022 โครงการจ้างศูนย์จัดทำข้อตกลง/สัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566 28-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
336 4106600024 จ้างพัฒนา ผลิตและติดตั้งนิทรรศการสืบสร้างสุข ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค 28-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
337 4106600025 จัดจ้างบริหารจัดการโปรแกรมบ่มเพาะ Incubation Program สำหรับเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้พร้อมงาน Showcase พื้นที่ต้นแบบสู่การขยายผล 28-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
338 4106600026 จ้างจัดทำวารสารและบริหารจัดการวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย 02-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
339 4106600027 “จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือ สาน เสริมพลัง สร้างเสริมสุขภาวะสังคมไทย ประจำปี 2566” 17-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
340 4106600029 จ้างจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ด้านสุขภาพจิตคนวัยทำงาน 14-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
341 4106600030 จ้างดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อสารออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๖ 20-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
342 4116600001 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 26-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
343 4116600002 จัดซื้อสมาร์ทโฟนสำหรับผู้บริหาร 29-12-2022 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
344 4116600003 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 12-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
345 4116600004 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) 16-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
346 4116600005 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) 07-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
347 4116600007 จ้างศึกษา พัฒนา ผลิตเครื่องมือสื่อสารต้นแบบเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย 14-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
348 4206600018 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านบริการรักษาความสะอาด คนที่ 2 12-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
349 4206600023 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านเนื้อหาและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของศูนย์กิจการสร้างสุข 31-01-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
350 4206600026 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านพัฒนาศักยภาพ คนที่ 1 13-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
351 4206600027 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารสำนักงาน 15-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
352 4206600028 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 23-02-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
353 4206600029 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนบริการเผยแพร่องค์ความรู้ห้องสร้างปัญญา สสส. ประจำปีงบประมาณ 2566 10-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
354 4206600030 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ คนที่ 2 ประจำปี 2566 15-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
355 4006600247 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไปคนทึ่ 5 07/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
356 4006600253 จ้างพัฒนาการสื่อสารเพื่อขยายผลการเข้าถึงเว็บไซต์พื้นที่เรียนรู้สุขภาวะ 10/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
357 4006600259 จัดจ้างบริหารเส้นทางท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เยือนยล มนตรา มาตุคาม 13/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
358 4006600266 จ้างปรับปรุงคุณภาพข้อมูลประกอบสื่อในระบบจัดเก็บสื่อดิจิทัล (DOL) 16/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
359 4006600267 จ้างอบรมหลักสูตร “เทคนิคการถอดบทเรียน” เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของ สสส. 17/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
360 4006600273 จ้างพัฒนาสร้างความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 17/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
361 4006600276 จัดซื้อโปรแกรมบริหารงานสำหรับคลังสินค้าและระบบค้าปลีก 17/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
362 4006600278 จ้างสำรวจและพัฒนาจุดแข็งด้วย StrengthsFinder 20/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
363 4006600279 จ้างบริการเครื่องกรองน้ำดื่ม 21/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
364 4006600280 จ้างบริการรับส่งเอกสารและพัสดุ 21/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
365 4006600281 จ้างออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดและวิธีการจัดการตนเองสำหรับการทำงานที่เชื่อมโยงกับภาคสังคม 21/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
366 4006600282 จ้างดำเนินการออกแบบหนังสือรายงานประจำปี 2565 21/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
367 4006600283 โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจาปี 2566 21/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
368 4006600284 จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสร้างเสริมสุขภาพสู่สังคมไทยผ่านสื่อวิทยุ ประจำปี ๒๕๖๖ 21/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
369 4006600285 จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับระบบ ThaiHealth Connect 21/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
370 4006600286 จ้างจัดกิจกรรม SOOK Camp สร้างเสริมสุขภาวะสาหรับเด็ก 21/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
371 4006600287 จ้างผลิตและสื่อสารชุดข้อมูลเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ประจาปี 2566 22/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
372 4006600288 จ้างผลิตและสื่อสารบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมทางสังคม ประจำปี ๒๕๖๖ 23/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
373 4006600289 จ้างผลิตและสื่อสารข้อมูลผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพในสื่อโซเชียลมีเดีย ประจำปี 2566 24/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
374 4006600290 จ้างทดสอบ ตรวจสอบและปรับปรุงสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเป็นประเภทที่ 2 24/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
375 4006600291 โครงการจ้างสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการงานทั่วไป 24/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
376 4006600292 บำรุงรักษาระบบลงทะเบียนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประจำปี 2566 24/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
377 4006600293 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2565 (กรณีพิเศษ) 24/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
378 4006600294 จ้างบริการน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำ ภายในสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 24/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
379 4006600295 “พัฒนาศักยภาพ ติดตามเสริมพลัง และถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ประเด็นลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 10 โครงการ สำนักสร้างสรรค์โอกาส” 27/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
380 4006600297 จ้างออกแบบและจัดกระบวนการส่งเสริมความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม 28/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
381 4006600298 โครงการจ้างพัฒนาระบบ e-Audit เพื่อรองรับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการ 28/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
382 4006600299 จ้างบริหารจัดการบูธแสดงสินค้าของศูนย์กิจการสร้างสุขภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 28/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
383 4006600300 จ้างบริหารการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 28/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
384 4006600301 จ้างจัดกิจกรรม SHOWCASE สร้าง ธรรม (ทำ) สุข 28/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
385 4006600302 โครงการจ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 03/04/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
386 4006600303 จ้างออกแบบเครื่องมือต้นแบบสุขภาพจิตวัยทำงาน 07/04/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
387 4006600304 จ้างดำเนินงานศึกษา ประสบการณ์ใช้งาน และทัศนคติต่อ แอปพลิเคชัน Persona Health 07/04/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
388 4006600305 บำรุงรักษาระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2566 07/04/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
389 4006600306 จัดซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดมัลแวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 07/04/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
390 4006600308 ซื้อสาย LAN สำหรับใช้กับระบบเสียงตามสายพร้อมบริการติดตั้ง 10/04/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
391 4106600015 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2565 ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 02/02/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
392 4106600016 จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2565 ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 02/02/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
393 4106600028 จัดจ้างบริหารการตลาดดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ (Digital Marketing & Social Media) และ บริหารกิจกรรมการตลาดส่งเสริมการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Persona Health 02/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
394 4106600031 จ้างสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ของกองทุน สสส.และหน่วยงานลักษณะพิเศษภายใต้กองทุนฯ ปีงบประมาณ 2566 22/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
395 4106600032 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566 22/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
396 4106600035 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมห้องประชุมและห้องรับรองภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 18/04/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
397 4116600006 พัฒนาระบบบริหารโครงการออนไลน์ ระยะที่ 2 09/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
398 4206600031 จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไป คนที่ 1 22/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
399 4006600307 จัดจ้างออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์สื่อภาพนิ่งรณรงค์ดื่มไม่ขับ 10-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
400 4006600309 จ้างล้างทำความสะอาด condenser pump ของระบบปรับอากาศ 18-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
401 4006600310 จ้างพัฒนา ICP Succession Pool ของผู้บริหาร 18-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
402 4006600311 ซื้ออะไหล่ประตูอัตโนมัติพร้อมบริการติดตั้ง เพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุด 19-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
403 4006600312 จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเสริมสุขภาวะ 4 มิติ ในองค์กรแบบองค์รวมสำหรับสังคมยุคใหม่ 21-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
404 4006600313 โครงการการใช้บริการระบบบริการข่าวสารข้อมูลผ่านระบบออนไลน์(NewsCenter+Iqnews Clipping) ประจาปี 2566 21-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
405 4006600314 จ้างแปลสื่อเพื่อสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ 21-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
406 4006600315 จ้างวางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ Thaihealth Resource Center 24-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
407 4006600316 “จัดจ้างศึกษาแนวทางการออกแบบและจัดทำเทศกาลความสุขของครอบครัว (สุขเฟสติวัล” 24-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
408 4006600317 จ้างออกแบบพื้นที่เพื่อการเรียนรู้สุขภาวะห้องสมุดดิจิทัล 24-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
409 4006600318 พัฒนาศักยภาพ ติดตามเสริมพลัง และถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ประเด็นลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 โครงการ 25-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
410 4006600319 พัฒนาศักยภาพ ติดตามเสริมพลัง และถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ประเด็นลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 โครงการ 25-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
411 4006600320 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบดับเพลิงพร้อมบริการติดตั้ง เพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 25-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
412 4006600321 โครงการจ้างผลิตและสื่อสารชุดข้อมูลสุขภาพดีผ่านสื่อวิทยุ ประจำปี 2566 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
413 4006600322 จ้างบำรุงรักษาท่อน้ำเย็นระบบปรับอากาศ Ball Cleaning ประจำปีงบประมาณ 2566 27-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
414 4006600323 จ้างผลิตข้อมูลสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย ประจำปี 2566 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
415 4006600324 จ้างผลิตข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะและส่งเสริมระบบสุขภาพไทย ประจำปี 2566 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
416 4006600325 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารสร้างสุขภาวะให้สังคมไทย ประจำปี 2566 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
417 4006600326 “จ้างสอบทานระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กองทุน สสส. ปีงบประมาณ 2566” 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
418 4006600327 จ้าง : ผลิตบทความสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุข ประจำปี 2566 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
419 4006600328 พัฒนาศักยภาพ ติดตามเสริมพลัง และถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ประเด็นลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อำเภอท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 โครงการ 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
420 4006600329 จ้างวิเคราะห์และออกแบบรายงานระบบข้อมูลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
421 4006600330 จ้างสนับสนุนการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ 15 แผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
422 4006600331 จัดจ้างผลิตเนื้อหาและสื่อสารรณรงค์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 27-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
423 4006600332 จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ระบบ NetGain) ประจำปีงบประมาณ 2566 02-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
424 4006600333 จ้างจัดกิจกรรมขยายผลการสื่อสารงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2566 (Thaihealth Watch 2023 : The Series) 02-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
425 4006600334 จ้างปรับปรุงพื้นและซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็กสาธิต 08-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
426 4006600335 จ้างบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บหนังสือ 02-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
427 4006600336 จ้างจัดทำชุดข้อมูล และติดตั้ง QR code นิทรรศการนวัตกรรมสร้างสุข 03-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
428 4006600337 “พัฒนาศักยภาพ ติดตามเสริมพลัง และถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ประเด็นลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดสตูล จำนวน 5 โครงการ” 03-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
429 4006600338 จ้างบริการระบบ Line Official Account 03-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
430 4006600339 “จัดจ้างศึกษาสถานการณ์และความต้องการของครอบครัวกลุ่มเป้าหมายที่มีบุตiหลานอายุ ๐-๘ ปี” 09-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
431 4006600341 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่จอดรถข้างอาคารและบริเวณห้องจัดเก็บขยะ 11-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
432 4006600342 จัดจ้างปรับขนาดชิ้นงานสื่อรณรงค์ตามโจทย์งานของ สสส. 10-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
433 4006600343 บำรุงรักษาระบบบริหารงานตรวจสอบโครงการ ประจำปี 2566 11-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
434 4006600345 จ้างจัดการฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย สสส. 15-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
435 4006600346 เช่าใช้หมายเลขไอพีแอดเดรสพร้อมการดำเนินการจดทะเบียน AS Number 15-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
436 4006600349 จ้างพิมพ์หนังสือนิทานมุมส่งเสริมการอ่าน (Book corner) เสริมพลังสมรรถนะด้านภาษาและการเรียนรู้ในวิกฤต Learning Loss 19-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
437 4006600351 จ้างบริการผูกและประดับผ้าระบายรอบอาคาร ศรร. ในงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 66 และงานกิจกรรมฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 26 มิ.ย. 66 22-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
438 4016600021 จัดซื้อสมาร์ทโฟนสำหรับผู้บริหาร 20-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
439 4016600022 จ้างปรับปรุงระบบเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาวะ 24-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
440 4016600023 จ้างพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อพิกัดพื้นที่เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 24-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
441 4026600017 จัดจ้างผลิตป้ายตั้งโต๊ะสื่อรณรงค์ลดซด ลดปรุง ลดเค็มลดโรค ครั้งที่ 2 27-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
442 4026600018 จัดจ้างผลิตป้ายติดกระจก ลดเค็ม สั่งได้ ครั้งที่ 2 02-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
443 4026600019 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบประปา 12-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
444 4026600020 จ้าง : ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2565 18-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
445 4026600021 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบประปา 22-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
446 4106600033 โครงจ้างพัฒนา e-Form สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และ Self Service (Payment) 12-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
447 4106600034 จ้างจัดกิจกรรมการตลาดขยายผลและสื่อสารกิจกรรมสุขภาวะสำหรับเด็ก เยาวชน 07-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
448 4106600036 โครงการเช่ารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
449 4106600037 โครงการจ้างดำเนินการวิจัยสำรวจภาพลักษณ์ สสส. ประจำปี 2566 25-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
450 4106600038 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
451 4116600008 ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) 23-03-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
452 4116600009 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการให้บริการภาคีสัมพันธ์ สสส. 26-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
453 4116600010 จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร 01-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
454 4116600011 โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ระบบทะเบียนกลาง 10-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
455 4206600032 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารโครงการของศูนย์กิจการสร้างสุข 04-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
456 4206600033 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการโครงการสื่อสารรณรงค์ 07-04-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
457 4206600034 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานเครือข่ายพันธมิตร ประจำปีงบประมาณ 2566 01-05-2023 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
458 4006600296 จ้างสนับสนุนงานสื่อสารประเด็นสุขภาวะ 28/03/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
459 4006600340 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์และบำรุงรักษาระบบระบายควันที่ศูนย์อาหารชั้น 1 10/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566 
460 4006600344 จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 18/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566 
461 4006600348 จัดซื้อ Unlimited Ping สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบ Netgain 19/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
462 4006600350 จ้างประเมินผลงานสร้างเสริมประสบการณ์สุขภาพจิต 22/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
463 4006600352 จ้างปรับปรุงช่องจอดรถสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 22/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
464 4006600353 ออกแบบคู่มือการกำหนดตัวชี้วัด เกณฑ์คะแนน และการรายงานผล 23/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
465 4006600354 จ้างผลิตและสื่อสารประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนทุกช่วงวัยผ่านสื่อวิทยุ ประจำปี 2566 23/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
466 4006600356 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารกลไกสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย 24/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
467 4006600357 จ้างผลิตข้อมูลการสื่อสารเพื่อผลักดันนโยบายสร้างเสริมสุขภาวะ ประจำปี 2566 24/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
468 4006600358 จัดจ้างผลิตป้ายตั้งโต๊ะ เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2566 24/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
469 4006600359 จ้างจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 25/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
470 4006600360 จ้างปรับปรุงแก้ไขระบบท่อภายในสถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลว 24/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
471 4006600361 จ้างออกแบบและติดตั้งพื้นที่นิทรรศการ งานประชุม Thailand HR TECH 2023 24/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
472 4006600362 จ้างพัฒนาระบบฐานสมาชิกและระบบวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกของศูนย์กิจการสร้างสุข 24/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
473 4006600363 ซื้อสารกรองเรซิ่นพร้อมบริการเปลี่ยนและทดสอบอุปกรณ์ 29/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
474 4006600364 จ้างปรับปรุงระบบ Softener เพื่อทดแทนระบบเดิมที่ชำรุดตามอายุการใช้งาน 29/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
475 4006600365 จ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายระบบ CCTV 29/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
476 4006600366 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบประตูอัตโนมัติรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2566 29/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
477 4006600367 จ้างจัดอบรมหัวข้อ เทคนิคการถอดบทเรียน ระดับบุคคล 29/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
478 4006600368 จัดซื้อชุดหนังสือมุมส่งเสริมการอ่าน (Book corner) เสริมพลังสมรรถนะด้านภาษาและการเรียนรู้ในวิกฤต Learning Loss 29/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
479 4006600369 ตรวจประเมินรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของฝ่ายบริหารงานบุคคล 29/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
480 4006600370 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไปคนทึ่ 8 30/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
481 4006600371 จ้างจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2566 และพัฒนาคู่มือการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2567 29/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
482 4006600372 จ้างผลิตสื่อสำหรับการสื่อสารนโยบายหลักธรรมาภิบาลของ สสส 29/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
483 4006600373 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไปคนทึ่ 6 30/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
484 4006600374 จ้าง : ดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส. 30/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
485 4006600375 จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิตามินโฟลิก ป้องกันลูกพิการแต่กำเนิด 30/05/2566 สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566
486 4006600376 จ้างเหมาบริการสนับสนุนการใช้งานและพัฒนาเว็บไซต์ย่อยด้วยเครื่องมือ Microsite ประจำปีงบประมาณ 2566 30/05/2566