‘สารกำจัดศัตรูพืช’ สะสม ก่อเหตุเซ็กซ์เสื่อม-หมัน-มะเร็ง

แถมอันตรายต่อระบบสมองและประสาทโดยอาการพิษมี 2 แบบ คือแบบพิษเฉียบพลัน อาการเกิดขึ้นทันทีทันใด เช่นปวดศีรษะ มึนงง  ท้องเสีย ตาลาย หายใจติดขัด เสียชีวิตได้ และแบบพิษเรื้อรัง อาการจะค่อยๆ ปรากฏหลังได้รับพิษ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส” ที่โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรป้องกันการเจ็บป่วยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตร และคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคทั้งประเทศ ให้ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในผักผลไม้

ดำเนินการเป็นปีแรก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84พรรษาในปี 2554เริ่มให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2554เป็นต้นไป โดยจะให้บริการตรวจเลือดแก่เกษตรกรทุกจังหวัดจำนวน 840,000คนฟรีเพราะสารเคมีกำจัดศัตรูพืชส่วนมากมีอันตรายต่อระบบสมองและประสาท บางชนิดมีผลกระทบต่อฮอร์โมนการสืบพันธุ์ ทำให้เป็นหมันเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ บางชนิดทำให้ตับอักเสบ เป็นมะเร็ง โดยอาการพิษมี 2แบบ คือแบบพิษเฉียบพลัน อาการเกิดขึ้นทันทีทันใด เช่นปวดศีรษะ มึนงง  ท้องเสีย ตาลาย หายใจติดขัด เสียชีวิตได้ และแบบพิษเรื้อรัง อาการจะค่อยๆ ปรากฏหลังได้รับพิษ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code