สายใยรักนมแม่คาเฟ่ ครั้งที่ 9

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือโรงพยาบาลสมิติเวช จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำให้เป็นเรื่องง่ายๆ” ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

สายใยรักนมแม่คาเฟ่ ครั้งที่ 9

สายใยรักนมแม่คาเฟ่ ครั้งที่ 9 นี้ มีวิทยากรคือ แพทย์หญิงบุปผา เผ่าสวัสดิ์ กุมารเวชกรรม ทารกแรกเกิดและปรีกำเนิด ร่วมด้วย แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล แพทย์เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และ ดร.มล.จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ e-mail: [email protected] หรือโทร./แฟกซ์ 02-241-7988 และมือถือ 081-407-2445 ภายในวันที่ 20 เม.ย. 2555 นี้

ที่มา: มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
 

Shares:
QR Code :
QR Code