สายด่วน 1300 สงกรานต์ปลอดภัย ช่วยผู้หญิงถูกลวนลาม

ที่มา : มติชนออนไลน์


สายด่วน 1300 สงกรานต์ปลอดภัย ช่วยผู้หญิงถูกลวนลาม thaihealth


แฟ้มภาพ


เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 เมษายน ที่ห้องประชุม ชั้น2 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย (มท.) ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์  ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายจะเด็จ  เชาวน์วิไล  ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกันแถลงข่าวรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย ไม่ลวนลาม”


นายเลิศปัญญา กล่าวว่า ที่ผ่านมาเทศกาลสงกรานต์  ได้มีการรณรงค์ให้เล่นน้ำปลอดแอลกอฮอลล์ ปลอดภัย  แต่ปัญหาที่มีมานานอย่างปลอดการลวนลามมักไม่ค่อยได้พูดถึง ปีนี้จึงรณรงค์ว่า การเล่นสงกรานต์นั้นต้องปลอดการล่วงละเมิดทางเพศ โดยเราเปิดศูนย์ร้องเรียน 1300 ของ พม. ให้โทร.แจ้งเหตุได้ 24 ชม.ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ พม. ทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่วไปดูแล  ซึ่งแน่นอนว่าการเล่นน้ำสงกรานต์อาจมีการชนกัน  ถูกเนื้อต้องตัวโดยอุบัติเหตุ  ทำให้ผู้หญิงไม่คิดอะไร  แต่ผู้หญิงควรระมัดระวังตนเอง  หากสังเกตว่ามีการฉวยโอกาส การกระทำซ้ำทั้งตนเองและกับผู้อื่นก็ควรแจ้งความ  เพราะการล่วงละเมิดทางเพศเป็นคดีอาญา นอกจากนี้ การแต่งกายของผู้หญิงจะเป็นเช่นไรนั้น  ก็ถือเป็นสิทธิไม่ควรไปมองว่าเป็นการเปิดโอกาส


ขณะที่สุทธิพงษ์  กล่าวว่า เพื่อให้การเล่นน้ำสงกรานต์เป็นไปอย่างเอื้ออาทร  ปีนี้ รมว.มหาดไทยและปลัดมหาดไทย  ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 7,852 หน่วย ดูแลประชาชนเป็นอย่างดี  มีเจ้าหน้าที่ และ อปพร.ช่วยสนับสนุน  ตรวจตราเส้นทางรองเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ  นอกจากนี้ยังจัดเจ้าหน้าที่เดินตามบ้าน  รณรงค์ให้แต่ละบ้านกวดขัน  การดื่มสุราห้ามออกไปขับรถ  หรือไม่ล่วงละเมิดทางเพศกัน  โดยเชิญชวนให้ประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทย เที่ยวงาน


ขณะที่ นพ.สุนทร สุนทรชีพ  รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.ยังคงรณรงค์ ให้การเล่นน้ำในพื้นที่ต่างๆของกทม. ปลอดภัย  ปลอดแอลกอฮอล์  ปลอดการลวนลาม  ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง  ปลอดการใช้แป้ง  โดยปีนี้จะมีการจัดงานใหญ่ที่สวนลุมพินี  ทั้งนี้ กทม. ได้เพิ่มจุดกวดขันในเขตต่างๆ 42 เขต  เป็น 80 จุด   ซึ่งจะมีกองอำนวยการรวมทั้งเทศกิจ ตำรวจ คอยบริการประชาชน  มีศูนย์ใหญ่ที่สวนลุมพินี  เน้นย้ำไม่ให้ขายแอลกอฮออล์ให้ผู้อายุตำกว่า 20 ปี และไม่ขายนอกเวลาที่กำหนด  อาทิ เอเชียทีค วงเวียนใหญ่ ถนนสีลม  ถนนข้าวสาร  สวนสันติชัยปราการ  ทั้งยังห้ามบรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะ เพื่อเล่นน้ำสงกรานต์อันจะก่อให้เกิดอันตราย


ด้าน ดร.สุปรีดา กล่าวว่า จากข้อมูลผลสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานสงกรานต์ ปี 2560  โดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธูรกิจ (SAB) ระบุว่า สิ่งที่ประชาชนกังวลเมื่อมาเที่ยวสงกรานต์ 3 ประเด็น คือ ทะเลาะวิวาท ร้อยละ 55.9 เล่นน้ำที่รุนแรง ร้อยละ 40.9 และอุบัติเหตุ ร้อยละ 38.6 ทั้งนี้คนมาเที่ยวชมงานสงกรานต์ เห็นว่า การเล่นสงกรานต์แบบไร้แอลกอฮอล์ จะช่วยลดอุบัติเหตุ  การเสียชีวิต  ลดปัญหาทะเลาะวิวาทได้  และเห็นว่า  การจัดสงกรานต์ปลอดเหล้าไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง  โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80.6 เห็นด้วยว่าการจัดงาน สงกรานต์ ควรจัดแบบปลอดเหล้า  แต่อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 68.2  ยังเห็นว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงสงกรานต์เป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่ผ่านมา สสส.และภาคี สสส. ได้เริ่มจัดพื้นที่โซนนิ่งปลอดเหล้า ไม่อนุญาตให้นำเหล้าเบียร์เข้าพื้นที่ที่จัดไว้ ให้เป็นพื้นที่เล่นน้ำและถนนข้าวเหนียว  จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่นำร้องแห่งแรก กระทั่งขยายกลายเป็น 80 ถนน ตระกูลข้าว และ 100 พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า จากนั้น กระทรวงมหาดไทยได้ขยายเขต โซนนิ่งไปอีกกว่า 3,200 แห่ง ทั่วประเทศ และปีนี้ขยับสร้างพื้นที่ เล่นน้ำปลอดภัยเข้มข้นในทุกอำเภอทุกจังหวัด รวมถึงสร้างมาตรการดูแล เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน  อาทิ รณรงค์สวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัย  การตั้งด่านชุมชนด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code