สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663

         การแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น เราควรบอกหรือสอนวัยรุ่นว่า เขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหากอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้…

/data/content/25951/cms/e_fgkouvwy2578.jpg

          น.ส.เอมอร คงศรี หัวหน้าทีมสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓ กล่าวว่า หลังจากที่สายด่วน ๑๖๖๓ เปิดให้คำปรึกษาทางเลือกสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมาครบ ๑ ปีนั้น เมื่อได้รวบรวมข้อมูลก็พบว่า ผู้หญิงที่โทรศัพท์มาขอปรึกษากว่าร้อยละ ๘๐ ของทั้งหมดตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ มีสาเหตุหลักจากไม่มีเงินเลี้ยงดู คิดเป็นร้อยละ ๓๖ รองลงมาคือยังเรียนหนังสือ คิดเป็นร้อยละ ๒๙ และการตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคต่ออาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๑๘  และผู้ที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่วัยรุ่น เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากครอบครัวเป็นหลัก กลัวทำให้ครอบครัวผิดหวังและกลัวการไม่เป็นที่ยอมรับ

          น.ส.เอมอร กล่าวต่อว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางเพศมากที่สุด แต่กลับไม่ได้ถูกสอนหรือถูกเตรียมให้รับมือกับสถานการณ์ทางเพศ เช่น การมีทักษะปฏิเสธ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และเมื่อเผชิญกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก็ไม่สามารถปรึกษาใครได้ จึงตัดสินรับบริการที่คลินิกผิดกฎหมายในที่สุด ดังนั้นจึงควรมีการให้ความรู้แก่วัยรุ่นและบุคคลทั่วไปในเรื่องการคุมกำเนิด การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

          “หากต้องการแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น เราควรบอกหรือสอนวัยรุ่นว่า เขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหากอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ สิ่งนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ดีกว่าบอกว่ายังไม่ถึงเวลา เพราะเมื่อถึงเวลาแล้วก็อาจจะสายเกินไป” น.ส.เอมอรกล่าว

          น.ส.อังศิญานาถ ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์ กล่าวว่า “เกมเศรษฐี” เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ความรู้วัยรุ่นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคเอดส์ผ่านการเล่นเกมเศรษฐีที่กำลังได้รับความนิยมในอินเทอร์เน็ตอยู่ขณะนี้โดยได้แทรกความรู้ดังกล่าวผ่านคำถาม ๑๗ ข้อ ที่มีทั้งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริง เช่น  “การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยมีกี่วิธี อะไรบ้าง”ในคำถามประเภทนี้ หากผู้เล่นตอบไม่ได้หรือตอบผิดก็จะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องจากคู่มือการเล่นและคำถามเพื่อสำรวจทัศนะ เช่น “หากต้องอยู่ในสถานการณ์ท้องไม่พร้อม ฉันเลือกที่จะ… เพราะ…”คำถามประเภทนี้ผู้เล่นจะได้สำรวจความเห็นของตนเอง รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้เล่นเกมที่เหลือด้วย

          น.ส.อังศิญานาถ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เกมเศรษฐี”ได้นำมาทดลองเล่นแล้วในงาน “การประชุมระดับชาติสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ ๑ : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ก.ย. ๕๗ ที่จัดขึ้น ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี  กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน โดยนอกจากวัยรุ่นที่เข้ามาเล่นแล้ว ผู้ใหญ่อย่างครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเองก็สนใจไม่ต่างกัน

          ผู้ที่สนใจ “เกมเศรษฐี” ดาวน์โหลดเกมส์และคู่มือประกอบการเล่นได้ที่ www.teenpath.net/content.asp?ID=18771

 

 

          ที่มา : ชุมชนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา (มูลนิธิแพธทูเฮลท์)

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code