สานพลัง อบต.ทรายขาว สร้าง“ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ชี้พิกัดอันตรายจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวัง ลดการสูญเสียช่วงเทศกาลสงกรานต์

​ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                   สสส. สานพลัง อบต.ทรายขาว สร้าง“ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ชู “ตุงแดง” ชี้พิกัดอันตรายจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ให้ผู้ขับขี่รถเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น หวังเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนลดการสูญเสียช่วงเทศกาลสงกรานต์

                   ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อานวยการสานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า ในพื้นที่ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย หน่วยงานในท้องถิ่นและประชาชน ได้ร่วมกันสร้างพื้นที่ขับขี่ปลอดภัย “อบต.ทรายขาว ส่งต่อความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”ภายใต้การทำงานร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทำกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน หนึ่งในนั้นคือ การใช้ตุงแดงปักพิกัดแจ้งเตือนจุดเสี่ยงในการเปิดอุบัติเหตุเพื่อเพิ่มจุดสังเกตให้มากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการกวดขันวินัยจราจร โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา พื้นที่ ต.ทรายขาว มีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่เป็นศูนย์ และปีนี้ 2566 ได้มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันถึงปฏิบัติการสร้างสุขภาวะชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

                   นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ นายก อบต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย กล่าวว่า เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย สร้างพื้นที่ขับขี่ปลอดภัยใช้ “ตุงแดง” หรือ “ตุงค้างแดง” “ตุงผีตายโหง” ตามความเชื่อท้องถิ่นในภาคเหนือ ปักชี้พิกัดจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหติบ่อยครั้ง หวังเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนลดการสูญเสียในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยผืนผ้าความกว้างราว ๆ 1 คืบ ยาวราว ๆ 2 เมตร ถูกผูกกับไม้ไผ่ คนท้องถิ่นเรียกว่า “ตุง” ซึ่งเป็นของใช้ในพิธีการสำคัญทั้งงานมงคลและงานอวมงคลตามความเชื่อของชุมชนท้องถิ่นในภาคเหนือ ถูกนำมาใช้เป็นนวัตกรรมความปลอดภัยของท้องถิ่น ผ่าน “ตุงแดง” ซึ่งใช้ปักไว้เป็นจุดสังเกตตามริมถนนในจุดอันตรายบริเวณเส้นทางจุดเสี่ยง ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจนทำให้มีผู้เสียชีวิต เป็นสัญลักษณ์เตือนว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย ซึ่งด้านหนึ่งมองว่าจะทำผู้ขับขี่รถเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code