สานพลังเด็กเยาวชน สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Youthcando


สานพลังเด็กเยาวชน สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน thaihealth


มูลนิธิขวัญชุมชน จัดโครงการสานพลังเด็กเยาวชน สร้างเสริม สร้างสรรค์ สุขภาพและสุขภาวะในชุมชน


นางสุภาภรณ์ ทองสุข ผู้อำนวยการมูลนิธิขวัญชุมชน กล่าวว่า มูลนิธิขวัญชุมชนได้จัดทำโครงการสานพลังเด็กเยาวชน สร้างเสริม สร้างสรรค์ สุขภาพและสุขภาวะในชุมชน ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนโครงการย่อยแก่เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 25 ปี เป็นผู้คิดค้นออกแบบเรียนรู้และลงมือปฏิบัติการทำงานเพื่อจิตอาสาสมัคร ในการให้ความช่วยเหลือคนพิการผู้สูงอายุในหมู่บ้านของตนเองหรือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และพื้นที่สร้างสรรค์ที่สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะให้เด็กและเยาวชนในชุมชน การดำเนินงานโครงการมีกลุ่มเยาวชน จากหมู่บ้าน ตำบล สถานศึกษา ทั้งในและนอกระบบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 26 ทีม รวมจำนวน 180 คน


มูลนิธิขวัญชุมชน และภาคีเครือข่ายเด็กเยาวชนที่ร่วมดำเนินโครงการจะจัดกิจกรรมเวทีสื่อสารสาธารณะเยาวชนทำได้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่อินทารา สวนป่ารีสอร์ท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยกิจกรรมและมีบูธแสดงผลงานการดำเนินโครงการย่อยต่างๆ จำนวน 26 บูธ การแสดงบนเวที จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ การแสดงเรือมอัปสรา สื่อหนังสั้น โดยกลุ่มสื่อหนังสั้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พิธีบายศรีโดยคณะนักเรียนกลุ่มนาฏศิลป์โรงเรียนสำโรงโคกเพชร

Shares:
QR Code :
QR Code