สานพลังสตรีตรัง ต้านภัยมะเร็งเต้านม

          รพ.ตรัง จัดกิจกรรมรณรงค์ “สานพลังสตรีตรัง ต้านภัยมะเร็งเต้านม”


/data/content/26171/cms/e_bdfikmqsvw49.jpg


          ที่ลานกิจกรรมชั้น 2 ห้างโรบินสันตรัง นายนิพันธ์ ศิริธร ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “สานพลังสตรีตรัง ต้านภัยมะเร็งเต้านม”


          มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายของสตรีไทย มะเร็งพบมากในสตรีอายุ 30-70 ปี และพบว่าร้อยละ 80 เป็นมะเร็งเต้านมในระยะที่เป็นมากแล้ว ทำให้โอกาสมีชีวิตรอดน้อย ดังนั้น เพื่อลดสูญเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควร ตลอดจนการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมาก ทำให้ต้องทำงานเชิงรุกโดยการค้นหาก้อนผิดปกติที่เต้านมในระยะเริ่มต้น การตรวจเต้านมด้วยตนเองจึงเป็นการเฝ้าระวังและดูแลตนเองของสตรีที่ช่วยให้สามารถค้นพบความผิดปกติ ซึ่งจะนำไปสู่การวินิจฉัยขั้นตอนต่อไป


          ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการดูแลตนเองถูกต้อง ต่อเนื่องร้อยละ 80 โดยการดูแลจากแกนนำสตรี และเพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายตรวจเต้านมด้วยตนเองถูกต้องต่อเนื่องร้อยละ 80 โดยการดูแลจากแกนน้ำสตรี และเพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในสตรี


          โดยในการจัดทำโครงการรณรงค์ครั้งนี้ มุ่งเน้นคัดกรองก้อนผิดปกติที่เต้านมในกลุ่มสตรีอายุ 30-70 ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านมทั่วทั้งจังหวัดตรัง โดยนำทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลตรังลงตรวจกลุ่มเป้าหมายในทุกอำเภอในจังหวัดและร่วมกับให้ความรู้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้ห่างไกลมะเร็ง และส่งเสริมภาพลักษณ์ในผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่าตัดนมให้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น


 


 


          ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code