สานพลังภาคี เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสู่นานาชาติ

featured

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมการประชุมคู่ขนานหัวข้อ “ระบบการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด และขีดความสามารถขององค์กรต่างๆ ในการตอบสนองต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Intelligence Systems and Institutional Capacities in Response to NCDs)” ภายในการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 (PMAC 2019) โดยมีตัวแทนองค์กรนานาชาติที่ทำงานป้องกันและแก้ไขโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายกว่า 30 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2RH0bPw

Shares:
QR Code :
QR Code