สานพลังภาคีเครือข่าย สร้างความปลอดภัยทางถนน ขยายพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ในถนนตระกูลข้าวกว่า 60 แห่ง และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้ากว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

​ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                   สสส. ห่วงใยช่วงสงกรานต์ สานพลังภาคีเครือข่าย สร้างความปลอดภัยทางถนน ขยายพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ในถนนตระกูลข้าวกว่า 60 แห่ง และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้ากว่า 100 แห่งทั่วประเทศ พร้อมสื่อสารสุข “ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย” เน้นย้ำผลกระทบจากแอลกอฮอล์ เพียงแก้วเดียวแล้วขับ ส่งผลถึงชีวิต

                   ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งการพัฒนางานวิชาการ การบูรณาการและการปฏิบัติการในระดับพื้นที่ รวมทั้งสื่อสารรณรงค์ สร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องสงกรานต์ปลอดเหล้าปี 2565 ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พบว่า 84% ชอบเที่ยวสงกรานต์ปลอดเหล้า เกือบ 100% เชื่อว่าช่วยลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ 89% ช่วยลดการทะเลาะวิวาท 88% รู้สึกปลอดภัยในการออกมาท่องเที่ยว สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดพื้นที่นำร่อง ขยายพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ในถนนตระกูลข้าวกว่า 60 แห่ง และพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้ากว่า 100 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงสนับสนุนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับสื่อสารรณรงค์ กระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงปัญหา ขอสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในอุบัติเหตุที่เกิดทุกราย และไม่สนับสนุนการขายแอลกอฮอล์ให้กับเด็ก

                   ​“ข้อมูลจาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พบว่า ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัวถึง 51% และ 53% เสียชีวิตไม่ไกลจากบ้านในรัศมีเพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้น ความเร็ว และการดื่มแล้วขับ ยังเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต ในผู้เสียชีวิต 71% สมองได้รับการกระทบกระเทือน การรณรงค์ สสส. สื่อสารในปีนี้ สสส.หยิบยกประเด็นการดื่มแล้วขับ ผ่านสปอตชุด “ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย” ต่อยอดจากเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เน้นย้ำผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ เพียงแก้วเดียวแล้วขับ อาจส่งผลถึงชีวิต นอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอ “พ่อที่รัก” ที่สะท้อนการเกิดอุบัติเหตุอาจไม่ได้ส่งผลกระทบกับตัวเองแต่ยังกระทบถึงคนรอบข้าง และมีคลิปวิดีโอเรื่องเล่าจากผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากบิ๊กไบค์ และเหยื่อจากคนที่ขับย้อนศร” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

                   น.ส. รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า สสส.ร่วมกับเครือข่าย สนับสนุนคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ทั่วประเทศ สนับสนุนขับเคลื่อนป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอเสี่ยง 200 กว่าอำเภอ เพื่อหวังช่วยให้เกิดการลดความสูญเสียได้มากขึ้น ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งในพื้นทีจัดการปัญหาด้วยการบูรณาการ เพราะอุบัติเหตุและการเสียชีวิตกว่า 70% เกิดในพื้นที่เหล่านี้ สงกรานต์นี้เน้นมาตรการดูแลเรื่อง ดื่มไม่ขับ-ไม่ขับเร็ว-สวมหมวกนิรภัย นอกจากนี้ยังสนับสนุนเครือข่ายกองร้อยอาสาจราจรหญิง ในพื้นที่อีสานตอนบน 12 จังหวัด ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 4 แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน โดยมีกองร้อยอาสาจราจรหญิง (กองร้อยน้ำหวาน) ดูแลความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแล สื่อสารสร้างความตระหนักอุบัติเหตุในชุมชน ร่วมตั้งด่านชุมชนป้องปรามผู้ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ช่วยดูแลการจัดงานบุญงานกุศล และที่สำคัญช่วยดูแลสกัดไม่ให้คนเมาขับรถออกจากหมู่บ้าน

Shares:
QR Code :
QR Code