สานพลังจัดงานเดิน-วิ่ง Thai Health Day Run 2022 ชูแนวคิด Ready to move on ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกัน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส. 

                    สสส. สานพลัง ภาคี จัดงานเดิน-วิ่ง “Thai Health Day Run 2022 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่” ชู แนวคิด Ready to move on ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกัน 29 ม.ค. 66 นี้ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมแอปฯ “Wind Training” ช่วยนักวิ่งฟิตร่างกายก่อนลงสนาม เคร่งครัดฝึกซ้อมใกล้บ้าน-เน้นปลอดภัย รับกระแสวิ่ง กลับมาคึกคัก

 

                    เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2565 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตกลายเป็นทุกขภาวะหลักมากขึ้น สสส. สานพลังภาคีสร้างเสริมสุขภาวะแนวใหม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงประเด็นสุขภาพที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ เกิดค่านิยมประเพณีวัฒนธรรมไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความปลอดภัยบนท้องถนน ลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ พัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ พร้อมจุดกระแสกิจกรรมทางกาย กิจกรรมเดิน-วิ่ง Thai Health Day Run 2022 วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ ตรงกับวันครบรอบก่อตั้ง สสส. 21 ปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Ready to move on ก้าวสู่การมีสุขภาพดีไปพร้อมกัน เป็นการสานพลังยกระดับการจัดงานวิ่ง ส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการจัดงานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อฟื้นฟูการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของคนไทยให้กลับมาอีกครั้ง

 

                    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อการมีกิจกรรมทางกายลดลงจาก 74.6% ในปี 2562 เหลือเพียง 55.5% ในปี 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยพฤติกรรมเนือยนิ่งอยู่ที่ 14.32 ชั่วโมง/วัน จากที่ปกติอยู่ที่ประมาณ 13.47 ชั่วโมง/วัน สสส. เร่งสานพลังภาคีฟื้นฟูกิจกรรมทางกายทุกช่วงวัย ทำให้ปี 2564 ระดับกิจกรรมทางกายเพียงพอขยับเพิ่มสูงขึ้นเป็น 63% ที่สำคัญพบว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากทุกเพศทุกวัยทำเองได้ง่าย

                    ทั้งนี้ สสส. สานพลังภาคี พัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชัน Wind Training ช่วยเตรียมสุขภาพร่างกายนักวิ่งให้พร้อม ผ่านตารางฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ส่งเสริมการใช้ “พื้นที่สุขภาวะละแวกบ้าน” เพิ่มพื้นที่มีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการซ้อมวิ่ง เตรียมความพร้อมร่างกายก่อนลงสู่สนามอย่างปลอดภัย

 

                    นายธัชพล จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า “Thai Health Day Run 2022” จัดขึ้นในวันที่ 29 ม.ค. 2566 ที่สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 1,500 คน แบ่งเป็น 3 ระยะทาง 10 กม. ปล่อยตัว  05.00 น. 5 กม. ปล่อยตัว 05.10 น. และเดินเพื่อสุขภาพ 2.5 กม. ปล่อยตัว 05.15 น. ค่าสมัคร 300 บาททุกระยะ สนใจสมัครวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2565 ทางเว็บไซต์ www.thaijogging.org ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Thai Health Day Run

 

                    นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) กล่าวว่า นักวิ่งสามารถเข้าร่วมงานวิ่งได้อย่างมั่นใจ เพราะเป็นงานวิ่งที่มีการออกแบบการแข่งขัน ทั้งการวางเส้นทาง ความปลอดภัย จัดให้มีหน่วยแพทย์ รถพยาบาล ประจำตลอดการแข่งขัน รวมถึงจุดพยาบาลตลอดเส้นทาง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านความปลอดภัยและการแพทย์ให้แก่วงการงานวิ่งของประเทศไทยในอนาคต สร้างความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในงานกีฬามวลชนประเภทงานวิ่ง เพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวนักวิ่ง

Shares:
QR Code :
QR Code