สานพลังจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง

ปิดเทอมสร้างสรรค์

การประชุมหารือความร่วมมือเครือข่ายปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง ปี 2566 ว่า การเรียนในห้องเรียนตามหลักสูตรยังมีความจำเป็น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปฏิรูปให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันกันเต็มที่ ขณะเดียวกันการเรียนรู้ที่อยู่นอกระบบในวันว่างก็สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดย 1 ปี นักเรียน นักศึกษามีวันว่างกว่า 150 วัน เป็นเวลาอิสระ ที่เด็ก ๆ มีความต้องการเรียนรู้พุ่งสูงขึ้น เพราะได้ทำสิ่งที่อยากทำ มีแรงบันดาลใจ ไม่ได้ถูกบังคับ สสส. จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน พบว่าเด็กหลายคนสามารถต่อยอดกิจกรรมวันว่าง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น ขายอาหารคลีนออนไลน์ จนมีรายได้หลักล้าน เป็นนักร้องเพลงแร็พมียอดวิวเป็นล้านครั้ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=321950

Shares:
QR Code :
QR Code