สัมมนาสื่อความปลอดภัยทางถนน

           สสส.สัมมนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วยบทบาทของสื่อ ชงเสนอข่าวแบบเจาะลึก


/data/content/26718/cms/e_aefhrtvwz359.jpg


           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) พร้อมด้วย มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) สถาบันอิศรา มูลนิธิไทยโรดส์ ร่วมจัดงานสัมมนา“สื่อมวลชนกับความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 2” โดยมี นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนทางบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานคับคั่ง


           นพ.ธนะพงศ์ กล่าวว่า สัมมนาครั้งนี้เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วยบทบาทของสื่อมวลชนที่สามารถช่วยสร้างกระแสสำนึก ปลุกกระแสการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของคนในสังคม โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเผยแพร่ข่าวด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านสื่อมวลชน ประกอบด้วย 5กิจกรรม คือ


          1.กิจกรรมจัดทำคู่มือประกอบการทำข่าวสืบสวน


          2.กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการทำข่าวสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนใน4 ภูมิภาค


          3.กิจกรรมประกวดผลิตข่าวสารคดีวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์


          4.จัดเวทีสัมมนาสื่อมวลชนในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องอุบัติเหตุทางถนนครั้งที่11


          5.จัดทำ ทำเนียบสื่อมวลชนที่สนใจทำข่าวเชิงสืบสวนด้านอุบัติเหตุ.


 


 


          ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ