สัมมนาป้องกันโรคอ้วนและเบาหวาน

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ


สัมมนาป้องกันโรคอ้วนและเบาหวาน thaihealth


เชิญชวนรับฟังสัมมนา "ป้องกันโรคอ้วนและเบาหวานให้พนักงาน กลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของธุรกิจ" เนื่องในวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day 2016) 


วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเบาหวานโลกนั้น ในปี 2559 นี้ ทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่าย สสส. จัดงานสัมมนาให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคอ้วนและเบาหวานให้กับพนักงานในสถานประกอบการและองค์กร (Healthy Workplace) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการมากมายร่วมให้ความรู้ 


โดยจัดขึ้นในวันที่ 14 พ.ย. 59 เวลา 12:45-16:30 น. ณ ห้องเทพธารินทร์ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงพยบาลเทพธารินทร์ รับผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ฟรี!! รับสมัครจนถึงวันที่ 4 พ.ย.59 เวลา 1500 น.  


ติดต่อเข้าร่วมงานได้ที่ คุณพรทิวา พรมจิตร์ โทร 080-5160689 

Shares:
QR Code :
QR Code