สัมมนาการเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Disease Detection: Bangkok)

featured

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด และ สกอล โกลบอล เทรธส์ ฟันด์ (Skoll Global Threats Fund) จัดสัมมนา หัวข้อ “การเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล” หรือ Digital Disease Detection (DDD)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/kSQaRu

Shares:
QR Code :
QR Code