สัมผัสพระมหาชนก ผ่าน’การ์ตูน-ปูนปั้น’

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สัมผัสพระมหาชนก ผ่าน'การ์ตูน-ปูนปั้น' thaihealth


เพื่อให้ผู้พิการทางสายตามีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงหลักการใช้ชีวิตในด้านความเพียรและปัญญาจากทศชาติชาดกเรื่อง "พระมหาชนก" เช่นเดียวกับคนปกติ และเน้นให้คนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้และเข้าใจ ผู้พิการมากขึ้น


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปันฝัน ปันยิ้ม ผนึก สสส.-ภาคีเครือข่าย สร้างสรรค์ประติมากรรมกำแพงปูนปั้นและการ์ตูนแอนิเมชั่น ทศชาติชาดก เรื่อง "พระมหาชนก" ในโครงการ "พระมหาชนกเพื่อผู้พิการทางสายตา" มีนายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เมื่อช่วงปลายเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา


ดร.ณัฐพงศ์ โมกขพันธ์ ผู้อำนวยการ บริษัท ปันฝัน ปันยิ้ม จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นย้ำให้คนไทยมีความเมตตาและปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงขึ้นในชาติบ้านเมือง


สัมผัสพระมหาชนก ผ่าน'การ์ตูน-ปูนปั้น' thaihealthทศชาติชาดก เรื่อง "พระมหาชนก" เป็นหนึ่งในชาดกที่เป็น 10 ชาติสุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับผู้พิการทางสายตายังไม่เคยมีการจัดทำสื่อเฉพาะ จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมปูนปั้นและสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นในครั้งนี้


ผลงานประติมากรรมปูนปั้นที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้สร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาประติมา กรรม โดยคณะอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันออก แบบร่างภาพลายเส้นต้นแบบ และสร้างเป็นประติมา กรรมกำแพงปูนปั้นภาพนูนต่ำ ขนาด 4×1 เมตร จำนวน 3 ชิ้นงาน


แบ่งเนื้อเรื่องออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ กำเนิด ความเพียร และปัญญา นำมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงเรื่องราวของพระมหาชนกชาดก ผ่านการสัมผัสด้วยมือและจินตนาการไปพร้อมๆ กับเสียงของสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นความยาวประมาณ 9-10 นาที


สำหรับผลงานการสร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องพระมหาชนกครั้งนี้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเช่นกัน ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญการทำแอนิเมชั่น ของไทย บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด ซึ่งสร้างคาแร็กเตอร์ตัวละครต่างๆ ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด และเน้นการเล่าเรื่องอย่างละเอียด พร้อมเสียงพากย์


ภายในงานยังจัดกิจกรรม "ปั้นดินให้เป็นเธอ"โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาสอนการปั้นให้ผู้พิการทางสายตา เพื่อสื่อถึงสัมผัสพระมหาชนก ผ่าน'การ์ตูน-ปูนปั้น' thaihealthจินตนาการและความเข้าใจเกี่ยวกับหลักความเพียร และปัญญา จากนิทรรศการครั้งนี้ และนำงานปั้นที่ได้มาจัดแสดงภายในงานด้วย


บริษัทยังจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ปกติและอักษรเบรล ภาพยนตร์โฆษณา รวมถึงส่งหนังสือเชิญโรงเรียน มูลนิธิ สมาคม และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางสายตาเข้าร่วม ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงเรียนธรรมิกวิทยาจังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี นำผู้พิการทางสายตาเข้าร่วมชมนิทรรศการ ตลอดจนนักเรียนสายตาปกติในโรงเรียนต่างๆ คาดว่าตลอด 3 วัน มีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 650 คน


ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน เยาวชน และบุคคลที่สนใจทั่วไปร่วมชมนิทรรศการ สำหรับเด็ก-เยาวชน ผู้สนใจทั่วไปซึ่งมีสายตาปกติจะได้รับแจกผ้าคาดตาเพื่อปิดดวงตาและใช้มือสัมผัสนิทรรศการภาพปูนปั้น เพื่อให้เข้าใจและรับรู้ความรู้สึกของผู้พิการทางสายตาอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ