สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย 2562

featured

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมสัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ความตระหนักรู้การใช้ยาต้านแบคทีเรียผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Oyywkh

Shares:
QR Code :
QR Code