สัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมอง

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


สัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมอง thaihealth

แฟ้มภาพ


สสจ.สมุทรปราการ แนะวิธีสังเกตสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง ชี้หากรู้ทันรักษาได้


นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า วิธีสังเกตสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง อาการที่สำคัญ ได้แก่ ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด พูดไม่ได้  ตามัว  เห็นภาพซ้อน  มึนงง  ทรงตัวไม่ได้ มีปัญหาการเดิน   ปวดศีรษะ ปวดต้นคอ คลื่นไส้อาเจียน ซึมลง ไม่รู้สึกตัว ให้รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยด่วนภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อลดการตายและพิการได้   


ข้อมูลขององค์การอัมพาตโลก พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก จำนวน 17 ล้านคน แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตเกือบ 6 ล้านคน สำหรับประเทศไทยในปี 2557 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 25,114 คน คิดเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมงจะมีคนเสียชีวิตประมาณ 3 คน ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2558 มีผู้เสียชีวิต 508 คน ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง  มีประวัติญาติสายตรงเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง    ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม  ภาวะน้ำหนักเกิน ดื่มสุรา สูบบุหรี่และภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ


 

Shares:
QR Code :
QR Code