สังคมสูงวัย ประชาสังคมไทย (CSO) ต้องช่วยกัน

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ iurban.in.th


สังคมสูงวัย ประชาสังคมไทย (CSO) ต้องช่วยกัน thaihealth


ขอเชิญร่วมงานเสวนา We are CSO ใครๆก็เป็นได้ Forum 01 “สังคมสูงวัย ประชาสังคมไทย (CSO) ต้องช่วยกัน”


สมาคมบ้านปันรัก ร่วมกับสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญร่วมงานเสวนา We are CSO ใครๆก็เป็นได้ Forum 01 "สังคมสูงวัย ประชาสังคมไทย (CSO) ต้องช่วยกัน" เพื่อสร้างความสุขภาวะของผู้สูงวัยในสังคมไทย โดยมี ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา นักวิชาการด้านสังคมผู้สูงวัย และนายกสมาคมบ้านปันรัก คุณกรรณิการ์ บันเทิงจิตร ผจก.สนง.สนับสนุนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และคุณอรุณี ศรีโต ผู้ประสานงานแรงงานนอกระบบภาคประชาชน ร่วมเสวนาในหัวข้อ อาทิ บทบาทภาคประชาสังคมในสถานการณ์สังคมสูงวัย ,ในวันที่ ฒ เต็มเมือง ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร, เด็กเกิดน้อย ต้องไม่ด้อยคุณภาพ, ภาระหนักของวันแรงงาน, สูงวัยยังไหวอยู่ ดำเนินรายการโดย คุณรัศมี มณีนิล นักจัดรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ ซอยอารีย์ 1 พญาไท (BTS อารีย์) สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 093 695 1428 และ094 868 6855, www.thaicivilsociety.com (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

Shares:
QR Code :
QR Code