สังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ช้อปเปลี่ยนโลก

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


สังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ช้อปเปลี่ยนโลก thaihealth


แฟ้มภาพ


สามพรานโมเดล จ.นครปฐม ททท. ทีเส็บ สสส. เซ็นทรัล กรมการค้าภายใน แถลงข่าวการจัดงาน ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ สู่ชีวิตที่สมดุล ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปเปลี่ยนโลก” ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดสุขใจ สวนสามพราน จ.นครปฐม มางานเดียวเที่ยวได้ครบ ทั้งความรู้ เครือข่าย สินค้า และช่วยโลก เผยไฮไลท์ เปิดตัวแอพลิเคชั่น Thai Organic Platform เชื่อมห่วงโซ่อินทรีย์ ครั้งแรกในไทย


สังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ช้อปเปลี่ยนโลก thaihealth


นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และประธานจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 6 เปิดเผยว่า ไฮไลท์สำคัญ ของงานสังคมสุขใจในปีนี้คือ จะมีการ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น Thai Organic Platform เชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำคือเกษตรกรอินทรีย์ กลางน้ำคือผู้ประกอบการ และปลายน้ำคือ ผู้บริโภค โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจะมีการเริ่มเปิดใช้เป็นครั้งแรกในงานนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เริ่มเข้าถึงเกษตรกรอินทรีย์ ทราบถึงกิจกรรม ทั้งการท่องเที่ยว การประชุมกลุ่ม การตรวจแปลง เข้าถึงความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ และการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน ฯลฯ


สังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ช้อปเปลี่ยนโลก thaihealth


ด้านร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมและขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเอง และอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยในช่วงที่ผ่านทางจังหวัดได้มีการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการบริโภคในหลากหลายรูปแบบ  อาทิ การเปิดตลาดอินทรีย์ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัด เช่น โรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนให้มีการสื่อสารสร้างความรู้ให้ผู้บริโภค ได้มีความรอบรู้ด้านอาหาร และสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เดินทาง มีประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงนิเวศอย่างมีจิตสำนึก


สังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ช้อปเปลี่ยนโลก thaihealth


สำหรับในงานปีนี้ มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในหลายจังหวัด รวมถึงเครือข่ายผู้ประกอบการ มาร่วมอย่างคึกคักกว่า 200 บูธ รวมถึงตลาดสุขใจ และเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดล ที่นอกจะนำผลผลิตผัก ผลไม้และข้าวอินทรีย์ ยังมี ปศุสัตว์อินทรีย์ เช่น หมูหลุม ไก่โคราช และยังมีสินค้าแปรรูปต่างๆ มาจำหน่าย พร้อมนำเอาองค์ความรู้ในการทำปัจจัยการผลิต การทำเกษตรอินทรีย์ มาเผยแพร่ แบบไม่มีกั๊ก


อีกทั้ง ผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร ยังมีโอกาสจะได้มาช้อปหาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการจัดหาวัตถุดิบอินทรีย์ ซึ่งในงานนี้ ทีมเจ้าหน้าที่ สามพรานโมเดล อะคาเดมี (Sampran Model Academy) พร้อมให้คำปรึกษาให้ข้อมูล ประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้ประโยชน์จากการมาร่วมงานมากที่สุด


สังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ช้อปเปลี่ยนโลก thaihealth


นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ มีเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ศิลปินรักสุขภาพรักษ์โลก คนเมืองกับสวนอินทรีย์หลังบ้าน มาแชร์เส้นทางเรียนรู้ อีกทั้งยังมี Workshop กิจกรรมดี ไอเดียเด็ดๆ มาให้ทุกคนได้เรียนรู้ เช่นกิจกรรม “เส้นผักออร์แกนิก” จากภาคีเครือข่ายปันอยู่ ปันกิน เมนูอินทรีย์ใช้พลังงานน้อย  เทคนิคการลดขยะอาหารด้วยตนเอง Food Waste Management รวมถึงให้ผู้บริโภคได้ทดลองสวมบทบาท เกษตรกร ผู้ประกอบการ ฯลฯ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มกับเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริง


ในส่วนของเด็กๆ ก็มีกิจกรรม วาดศิลป์ เล่นสี Eco Printing และขยะมหาสนุก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกิจกรรมเส้นทางอาหารอินทรีย์ในปฐมออร์แกนิกวิลเลจ ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้การดำนา การทำปัจจัยการผลิต การเลี้ยงไส้เดือนดิน การสีข้าวการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ เช่น การทำน้ำส้มสายชูกล้วย สครับข้าว สบู่ข้าว การย้อมผ้าสีธรรมชาติ เป็นต้น


และภายในหมู่บ้าน ปฐม ออร์แกนิก วิลเลจ มีการจัดฐานสาธิตสู่การปฏิบัติ เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy เพื่อให้ประชาชนที่มาได้เรียนรู้ สู่การวางแผนจัดการขยะในครัวเรือนอย่างเป็นระบบได้ง่ายๆ และเริ่มได้ทันที โดยจะมีทำตัวอย่างสถานีปุ๋ยหมัก ที่สามารถทำใช้ในครัวเรือน รวมถึงมีการสอนวิธีทำ ให้คำแนะนำส่วนผสม อัตราส่วน ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อเปลี่ยนขยะเศษอาหารในครัว ให้เกิดประโยชน์ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตอาหารได้อย่างดีด้วย


งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล “ช้อปเปลี่ยนโลก” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15  ธันวาคมนี้ ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และมีจุดจอดรถเพิ่มในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (เฉพาะวันที่ 14-15 ธ.ค. ห่างจากสวนสามพราน 2 กม. พร้อมบริการรถรับ-ส่งเข้างานฟรี) สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 034 322 588-93 หรือติดตามกิจกรรมของงานที่ Facebook/งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6

Shares:
QR Code :
QR Code