สังคมสุขใจ ครั้งที่ 3 ‘ตามรอยพระบาท…สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง’

ที่มา : เว็บไซต์ไทยพีอาร์


ภาพประกอบจากสามพรานโมเดล


สังคมสุขใจ ครั้งที่ 3 'ตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง' thaihealth


ททท. และมูลนิธิสังคมสุขใจ ปลื้ม ทุกภาคส่วนตื่นตัววิถีอินทรีย์ “ตามรอยพระบาท…สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง” ในงานสังคมสุขใจ คึกคัก ท้าเที่ยวข้ามภาคโดนใจ ชม – ช้อป – ชิม สินค้าเกษตรอินทรีย์ แน่นสวนสามพราน


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ มูลนิธิสังคมสุขใจ ปลาบปลื้มทุกภาคส่วนพร้อมเพรียงร่วม "ตามรอยพระบาท…สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง" ในงานสังคมสุขใจ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ สวนสามพราน จ. นครปฐม คนตื่นตัววิถีอินทรีย์แห่ร่วมงานอย่างคับคั่ง เที่ยวข้ามภาค และ 9 โซนกิจกรรมโดนใจ พร้อมร่วม ชม – ช้อป – ชิม สินค้าเกษตรอินทรีย์ล้นหลาม คาด 3 วัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน


หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด "ตามรอยพระบาท…สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง" กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ ถือว่ามีคุณค่าและความหมายอย่างยิ่ง พลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทย ขอเป็นกำลังใจให้ เดินหน้าพัฒนาต่อไป เพื่อร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้คงอยู่เพื่อประโยชน์และความสุขที่ยั่งยืนของประชาชนคนไทยในอนาคต


สังคมสุขใจ ครั้งที่ 3 'ตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง' thaihealthสังคมสุขใจ ครั้งที่ 3 'ตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง' thaihealth


"ขอบคุณ ททท. และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้น และขอแสดงความชื่นชมมูลนิธิสังคมสุขใจ ที่ขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล มาถึงจุดของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม พัฒนาทั้งโซ่อุปทาน ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ขับเคลื่อนแบบบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมสังคมแบบใหม่อย่างยั่งยืนผ่านโซ่อุปทานอินทรีย์ นับเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศได้ครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ" หม่อมหลวง ปนัดดา กล่าว


นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ก่อเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาวนครปฐม เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้นำผลผลิตมาจำหน่าย และได้เก็บเกี่ยวองค์ความสังคมสุขใจ ครั้งที่ 3 'ตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง' thaihealthรู้ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเพาะปลูกเกษตรระบบอินทรีย์ จากปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ หรือเกษตรต้นแบบ อย่าง คุณประหยัด ปานเจริญ เจ้าของสวนผลไม้กว่า 80 ไร่ในพื้นที่ อ.สามพราน ที่ใช้เวลากว่า 10 ปี เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ จนประสบความสำเร็จ หรือเกร็ดความรู้จากคนต้นแบบอีกหลายๆ คน ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ ซึ่งไม่เฉพาะการพัฒนาคุณภาพดิน พัฒนาคุณภาพผลผลิต แต่ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วย ถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการหมุนเวียน และกิน อยู่ อย่างปลอดภัย เพื่อให้นครปฐมเป็นต้นแบบของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน


นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจ กล่าวว่า ภายใต้ แนวคิด "ตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง" ทำให้ทุกภาคส่วนทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จะได้มีโอกาสมาพบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ซึ่งในงานสังคมสุขใจ แต่ละภาคีเครือข่าย ทั้งที่กำลังเริ่มต้น คนที่กำลังเรียนรู้ คนที่ทำสำเร็จแล้ว เยาวชนในโรงเรียนในนครปฐม ที่รวมถึงคนต้นแบบพลิกวิถีอินทรีย์จากหลายจังหวัด ได้มารวมกัน เพื่อส่งต่อความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่มาร่วมงาน ซึ่งในปีนี้ กิจกรรม สังคมสุขใจ ได้ขยายกว้างและมีความชัดเจน ภายใต้ความร่วมมือของ ททท. ทำให้ ทุกภาคส่วนสามารถเชื่อมโยงวิถีอินทรีย์กับการดำเนินชีวิต อาชีพ การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดกลุ่ม 9 โซนกิจกรรม ที่ผู้ชมงานสามมารถเลือกเข้าไปมีส่วนร่วม และให้ความสนใจตามความชอบ


"ขอบคุณ ททท. ภาคีเครือข่าย รวมถึงเกษตรกร ที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ จนเกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง และดีใจที่งานดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน มูลนิธิสังคมสุขใจ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการ สามพรานโมเดล ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช " นายอรุษ กล่าว


สังคมสุขใจ ครั้งที่ 3 'ตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง' thaihealthสังคมสุขใจ ครั้งที่ 3 'ตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง' thaihealth


นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า โครงการเที่ยวตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง ในงานสังคมสุขใจ ถือเป็นกิจกรรมแรกที่ ททท.ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ และกลุ่มภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค ภายใต้โครงการ "ท้าเที่ยวข้ามภาค" ในการกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค และสร้างกระแสต่อเนื่องตลอดปี 2560 ด้วยการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่ท้าทายแปลกใหม่ และเชื่อมโยงกับประสบการณ์ท้องถิ่น (Local Experience) เพื่อเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยตลอดการจัดงานคาดว่าจะมีคนร่วมงานกว่า 20,000 คน มีเงินหมุนเวียนภายในงานกว่า 270 ล้านบาท


โดยกิจกรรมครั้งนี้ททท.จะ "ขอท้า" ให้คนไทยจากทุกภูมิภาคข้ามมาสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง ซึ่งภายในงาน ททท. ได้จัดนิทรรศการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท พร้อมแจกหนังสือคู่มือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท สำหรับผู้เข้าร่วมงานฟรี!! กว่า 20,000 เล่ม มีการจัดนิทรรศการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแบบ Eco Tourism ในพื้นที่ภาคกลาง และยังได้รับเกียรติจาก คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี พรีเซ็นเตอร์โครงการท้าเที่ยวข้ามภาค เป็นแขกรับเชิญพิเศษ ร่วมแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริ และร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปภายในงาน รับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์จากคุณโก้ มิสเตอร์แซก แมน


สังคมสุขใจ ครั้งที่ 3 'ตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง' thaihealth


ทั้งนี้บรรยากาศทั่วไปภายในงานคึกคักทั้ง 9 โซนกิจกรรม เพราะแต่ละโซนมีความสนใจที่แตกต่างกัน อาทิ โซนจุดลงทะเบียน : แจกฟรีข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ คนละ1 กิโลกรัม จากคุณประกิต สุนประชา เกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล บริจาคให้ 1 ตัน โซน ร้านค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ : โดนใจแม่บ้าน นักช้อป มีผลผลิตอินทรีย์สดจากไร่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากชนิดมาให้เลือกสรร โซน Work Shop : มีการสอนการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ปั่นน้ำผักผลไม้จากพลังงานจักรยาน ส่วนเด็กๆก็สนุกกับการเรียน รู้วิถีเกษตรอินทรีย์ โซน ตลาดสุขใจ : มีอาหารอินทรีย์หลากหลายเมนูให้ลิ้มลอง โซน เวทีกลาง : ได้ฟังเรื่องเล่าดีๆ จากคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ที่มาแชร์ประสบการณ์ตรง บอกเล่าศรัทธา ผลความสำเร็จที่ได้ทำ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนวิถีชีวิต อาทิ คุณโจน จันใด ผู้ก่อตั้ง พันพรรณ คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี และคุณวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการ Greennet นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย


อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาค ลำดับต่อไปนั้นพบกันที่งาน บุรีรัมย์มาราธอน มาราธอนแห่ง อารยธรรม 2017 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และสามารถติดตามภารกิจคำ "ท้า" ในโครงการท้าเที่ยวข้ามภาคในหมวดอื่น ๆ ได้ผ่านทาง เว็บไซต์ www.ท้าเที่ยวข้ามภาค.com และ Facebook Fanpage ท้าเที่ยวข้ามภาค


ส่วนงานสังคมสุขใจ จัดขึ้นเป็นพิเศษ ปีละครั้งเท่านั้น… สำหรับผู้สนใจ ต้องการเชื่อมโยง ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน บนพื้นฐานธุรกิจที่เป็นธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ติดต่อขอรายละเอียดได้ ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ โทร 034-322588-93 หรือ Facebook/สามพรานโมเดล

Shares:
QR Code :
QR Code