สังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ระวังปัญหาสุขภาพ

พบประชากรไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ร้อยละ 15.9 มีอายุยืนยาวขึ้น แนะระวังโรคของผู้สูงวัย


สังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ระวังปัญหาสุขภาพ thaihealth


นายแพทย์ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุ มีประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 15.9 ของประชากรทั้งประเทศ และประชากรที่มีอายุยืนยาวขึ้น โดยผู้ชายมีอายุคาดเฉลี่ย 72 ปี ผู้หญิงอายุคาดเฉลี่ย 78.6 ปี จากแนวโน้มของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนี้ นำมาซึ่งภาวะเสี่ยงและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกและข้อ โรคทางตา


ในปี 2558 นี้ ทางกรมการแพทย์จึงได้จัดงา นมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขขึ้นใน 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดระยองจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดแรกที่จัดให้บริการ เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำ เรื่องการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ พบว่าจังหวัดพะเยาผู้สูงอายุทั้ง 600 คนที่เข้ารับบริการในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นโรคข้อเข้าเสื่อมและโรคตา ซึ่งได้รับการคัดกรองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่แล้ว ส่วนยอดผู้ป่วยในภาพรวมของจังหวัด จะต้องมีการคัดกรองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าน่าจะมีมากกว่านี้


สำหรับผู้สูงอายุ และจัดให้บริการทางการแพทย์เชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ การบำบัดข้อเข่าเสื่อม ตรวจรักษาพร้อมให้ยา และสนับเข่าอุปกรณ์ช่วยประคองเดิน, การฝังเข็ม บำบัดอาการปวดเข่า, การบริการด้านจักษุแพทย์ ตรวจวัดสายตาอัตโนมัติ วัดความดันตา การตรวจวินิจฉัยโรคตา การแก้ปัญหาสายตาด้วยแว่น และสุขศึกษาเรื่องโรคตาในผู้สูงอายุ


 


 


ที่มา : สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code