สังคมปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ สร้างความสุขง่ายๆ แค่เอื้อม

สังคมปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ สร้างความสุขง่ายๆ แค่เอื้อม 

 

            คนรุ่นเก่ากว่า 60 ปี ที่สามารถมีชีวิตยืนยาวมาจนถึงวันนี้ เกิดความรู้สึก ผิดหวัง หวั่นวิตกไปต่างๆ นานาว่า บ้านเมืองของเรากำลังเสื่อมถอยลงไปทุกที โดยวัดภาพลักษณ์จาก 2 จังหวัด ที่เคยได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดคุณธรรมของไทย คือ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

            ย้อนอดีตกลับไปหลัง 60 ปี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม ศีลธรรม          และคุณธรรม ที่เชิดหน้าชูตาคนไทยทั้งประเทศ

 

            คนรุ่นเก่าๆ เหล่านั้น จะพากันภาคภูมิใจว่า จังหวัดทั้งสองนี้ปราศจากวัตถุเสื่อมทราม ปราศจากคติความเชื่อที่เลวร้าย ปราศจากพฤติกรรมที่ไม่ดี และปราศจากสิ่งแวดล้อมที่จะรุมทำร้ายคนที่อยู่ในพื้นที่

 

            แต่วันนี้ข่าวความเสื่อมที่มีอยู่ในจังหวัดทั้งสอง ค่อนข้างจะหนาหูและรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจนน่าเป็นห่วง

 

            พฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยเปลี่ยนไปในทางลบ สิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุที่จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสองจังหวัดต้อง “อาสน์ร้อน”

 

            ท่ามกลางกระแสข่าวที่สร้างความวิตกกังวลให้กับคนไทยในสองจังหวัดและจากคนไทยทั้งประเทศ (รวมไปถึงชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมความเป็นไทยในสองจังหวัดด้วยก็ได้)

 

            เราได้พบ ข่าวดี ที่ชวนให้ต้องลงลึกไปค้นหารายละเอียดอย่างหนึ่ง

 

            สิ่งนั้นคือ สาธารณสุขนครปฐม จับมือกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม-มูลนิธิเพื่อนหญิง-สำนักงานกองทุนสนับสุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)-สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม-สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมผนึกกำลังพัฒนาสถานประกอบการปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ สถานประกอบการในจังหวัดนครปฐมกว่า 40 แห่งบรรจุโครงการโรงงานปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ เข้าแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อให้โรงงานต่างๆ ในจังหวัดนครปฐมเป็น “โรงงานสีขาว” ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่

 

            ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (5HITAP) เปิดเผยถึงผลร้ายของผู้ที่ดื่มเหล้าจากงานวิจัย ว่า จากการศึกษาโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ปี 2549 พบว่า แอลกอฮอล์ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากถึง 156,105 ล้านบาท หรือประมาณ 2,391 บาทต่อคน ในขณะที่ตามมาด้วยการขาดประสิทธิภาพในการทำงานมีมูลค่า 45,500 ล้านบาทนอกจากนี้ สถิติกลุ่มแรงงานที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร เพราะดื่มแอลกอฮอล์มีมากถึง 40,000 คน ซึ่งผู้ที่ดื่มหรือเคยดื่มจะขาดงาน เพราะปัญหาสุขภาพประสิทธิภาพขณะทำงานลดลงกว่าผู้ไม่ดื่มถึง 1.7-5.7%

 

            ข้อมูลจากมูลนิธิเพื่อนหญิงและสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ซึ่งเก็บมาจากโรงงานต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานโยบายลด ละ เลิก เหล้า เข้าสู่โรงงานสีขาวจำนวน 20 โรงงานทั่วประเทศ พบว่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คือ สุขภาพของผู้ใช้แรงงานดีขึ้นไม่เจ็บป่วย ไม่ต้องลางาน หรือขาดงาน สถานะทางเศรษฐกิจของผู้ใช้แรงงานดีขึ้น คนงานที่เลิกเหล้ามีเงินออมกว่า 50% อีกทั้งโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ 80% คนงานทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และคนงานที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวไม่พบสถิติการเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังช่วยให้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวลดลงอีกด้วย

            เพื่อเป็นการยืนยัน คุณค่าของการปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ในโรงงาน คุณบุญมี จิตรใจ ผู้จัดการบริษัท ยางโอตานิ จำกัดโรงงานต้นแบบเลิกเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด ที่ได้จัดทำโครงการนี้มาแล้วในระยะหนึ่ง เผยข้อมูลถึงคนงานเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ครอบครัวมีสุข ให้ทราบว่า สิ่งที่เห็นชัดมาก ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนจากพนักงานเองและสหภาพแรงงานก็บอก คือ คนที่จะมานั่งดื่มเหล้าในหอพักพนักงานไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว เมื่อก่อนถ้าเงินออกก็จะตั้งวงแทบทุกห้อง แล้วก็จะมีเสียงเพลงดัง แต่เดี๋ยวนี้สองทุ่มก็แทบจะนอนกันหมดแล้ว คือสภาพมันเปลี่ยนไป คนที่เลิกก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่หลายคนมองว่า การดื่มเหล้ามันไม่ดี อย่างบุคคลต้นแบบของเราหลายคน ที่เลิกทั้งเหล้าและบุหรี่ เดี๋ยวนี้ก็มีรถขับ มีเงินไปซื้อที่ดินที่บ้านต่างจังหวัด มีเงินเก็บมากขึ้น จากแต่ก่อนเมาแอ๋ ชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไป ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น ในหอพักพนักงานก็เป็นพื้นที่ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ เพิ่มมากขึ้น

 

            นับว่าการที่ใครสักคนที่เคยอยู่ในวังวนของการสูบบุหรี่ดื่มเหล้า แล้วสามารถเลิกได้ ก็เท่ากับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของชีวิต ที่สามารถเอาชนะตัวเอง ด้วยการไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับความไม่ดีแก่ชีวิตได้ ซึ่งย่อมจะทำให้อนาคตความเป็นอยู่ในชีวิตของคนคนนั้นดีขึ้น

 

            ด้าน ดร.นพ.ถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยถึงการสร้างโรงงานสีขาวให้ปลอดบุหรี่ ได้มีกฎกระทรวงที่ได้เคยประกาศไว้ โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการจัดนิทรรศการชี้แนะ ให้ผู้ประกอบการและแรงงานได้รับรู้ถึงสิ่งที่ดีและไม่ดีของการให้งดสูบบุหรี่ในโรงงาน มีบริการให้คำแนะนำหลักการจัดเขตปลอดบุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่สำหรับพนักงาน การจัดกิจกรรมสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยสถานประกอบการดีเด่นที่เข้าข่ายชนะเลิศได้เข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ปี 2552 ไปแล้ว

 

            หากวันนี้ทางจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการต่อเนื่อง ให้โรงงานสีขาว ยุติการดื่มเหล้า เพื่อให้โรงงาน เป็นเสมือนสวรรค์ของคนทำงาน คือ ปราศจากทั้งควันบุหรี่ และสุราเมรัย ก็จะเท่ากับว่าโอกาสของคนที่อยู่อาศัยในจังหวัดนครปฐม และโอกาสของคนที่ต้องการพบความสุขของตนเองในครอบครัวกำลังเปิดกว้างที่จะให้พวกเขา ก้าวสู่ความสุขและเดินหนีออกมาจากความทุกข์อันเกิดจากเหล้าและบุหรี่ทั้งปวง

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

Update : 01-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code