สอน น.ร.ทำเครื่องดนตรี สร้างอาชีพ

สอน น.ร.ทำเครื่องดนตรี เสริมทักษะสร้างอาชีพ thaihealth


สสส. จัดทำโครงการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน เพื่อเสริมทักษะและสร้างอาชีพแก่นักเรียน


สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม จ.ชัยภูมิ จัดทำโครงการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเครื่องประดับนาฏศิลป์อีสาน เพื่อเสริมทักษะและสร้างอาชีพให้เด็กนักเรียน


นายสมชิด เทียนชัย ครูผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า ต้องการเสริมทักษะให้นักเรียนและเสริมอาชีพอีกทาง โดยการต่อยอดบูรณาการจากการเรียนดนตรี ด้วยการสอนทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านจากวัสดุในท้องถิ่นขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้สอนทำเครื่องดนตรีต่างๆ อาทิ ผืน หรือลูกระนาดเอก ระนาดทุ้ม โปงลาง ซออู้ ซอด้วง กรับ ที่เด็กจะได้เรียนรู้จากการนำเศษวัสดุในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ที่สำคัญยังเป็นการสร้างอาชีพในเด็กนักเรียนด้วย


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code