สอนทำกระเป๋าพลาสติกโดยปราชญ์ชุมชน

ที่มา : แฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน


ภาพประกอบจากแฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน


สอนทำกระเป๋าพลาสติกโดยปราชญ์ชุมชน thaihealth


สอนทำกระเป๋าพลาสติกโดยปราชญ์ชุมชน


เมื่อวันที่ 16 มกราคม ชุมชนน่าอยู่บ้านพังเหา จ.ชุมพร นำโดยผู้ใหญ่หนุ่ม นายคมตะวัน สร้างแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านพังเหา ชวนสภาผู้นำทำงานจักรสานโดยให้ปราชญ์ในชุมชนเป็นผู้มาสอนทำกระเป๋าพลาสติก โดยมีเป้าหมาย ผู้สูงอายุ แม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน ผลปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม 23 คน ผู้สูงอายุและสมาชิกสภาผู้นำสามารถสามารถจัดทำกระเป๋าได้ด้วยตนเอง สามารถทำเป็นอาชีพเสริมและกิจกรรมของผู้สูงวัยได้ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code